DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1887 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Prispodobimo li.kolikoću glavnih vrsti divljadiinedjullg^mskom i Austrijom,
to ćemo dobiti veoma različite rezultate ob ođiioJajih lovsldh u obijuh polab
carevine. .
.. .-,


Na 100 km-površine dolazi:
na Austriju: . na Ugarsku:
Od ubijene krupne. zvjeradi . . . ... . 2-0 komada .0.7 komada


^ ubijenih srna ....... ... 13´2 „ 3^5 „


zečeva. ......... 312-0 „. / ", 92´0 ., „


„ „ velikih i malih tetrieba , . 30 „ .0.13 ,„
, „ ,,„ gnjetela . , . . , . ..^ . .. 27,-0 _ „ , , ,12-0 . „,.
jarebica ... . ^ . . 260´0 „- ^ , 76´0 ´ „\


Od osobite važnosti za tigarsko lovstvo je Godollo i posebno za našega
Kraljevića u okolici G6rgeny priredjena lovišta. Od gnjetelnika, koji se u novije
doba opet goje, zauzimlje prvo mjesto onaj, koji je priredjen na otoku Monostorsziget
a spadajući u obseg lovišta godollskog Njegovoga Veličanstva Kralja.
Medju ostalim nije nam potrebito ovdje napomeni ti zanimivi lov na medjede,
što ga većkrat poduzimlje naš. Kraljević, pošto, će to svakomu od nas dobro
poznato biti iz dotičnih opisa. Iztaknuti nam je pako još i tu okolnost, da se
pojedina velevlastela bave i gojenjem inozemnih vrsti zvjeradi; u tom pogledu
nad ćemo na imanjih grofa Forgach-a Mouflon-a, a na imanjih grofa Brenner-
a divljih tuka. Osobito navadja se,,da je razmjerno previsoka potrošarina
u glavnom gradu Budimpešti udarena na prodaju zvjeradi u obće. ,


(SvrŠit 6e se,) ..,.


Kritična razmatranja šumsko-gospodarstvenih odnošaja u
području otočke Imovne obćine.


i-^, ,´


Svaki umni gospodar, ako ho^e da uspješno upravlja svojim dobrom, te
ako mu je do toga, da ovo korist nosi, a ne da ga gospodarstveno unazađuje-; mora
na cisto biti sa svimi faktori, koji mu na razvoj dobra uplivaju. Poznavanjem
tih faktora, dolazi se do uvidjavnosti, da li uprava i postojeći način gospodarenja
odgovaraju svojoj svrsi ili ne, poznavanjem njihovim razjašnjuju se i svi odnošaji,
što bilo štetno ili povoljno na razvoj gospodarstva djeluju.


Zadaća ove razpravice biti će dakle, upoznati poštovane čitaoce sa svimi
činbenici i odnošaji, s kojimi šumsko gospodarstvo otočke imovne obćine računati
mora, te iz istih izvesti zaključke, da ii ova imovna obćina može nadu gojiti,
da će se uzdržati kao institucija, kojoj je zadaća osigurati pravoužitnikom -pO".
trajni prihod šuma, i ako da, pod kojimi će uvjeti to moguće biti.


Površina posjeda otočke imovne obćine iznosi 1,37;658´86 katastr. jutara.
Eaztrešen je pako taj posjed po bivšem teritoriju otočke pukovnije, koji je 48°16
četvornih milja obuhvaćao. Raztrešenost šuma imovno-obćinskih nastala je usljed´