DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1887 str. 13     <-- 13 -->        PDF

´ — 461 —


K višem državnom izpitu pripušteni bijahu od godine 1880. do uključivo
1884, — 210 kandidata, od kojih je položilo izpit 160.


Za Hrvatsku i Slavoniju postoji šumarska škola u Križevcu, za koju su
potrebiti samo niži razredi srednjih škola i doba od 15 godina. Pošto taj zavod
današnjim zahtjevom, imenito glede državne i javne službe, već neodgovara, lo
predstoji prema tomu poti´ebito preustrojstvo istoga.


Povodom ustanove § 37. šumskog zakona, da se imaju za čuvanje šuma,
koje pod neposrednim nadzorom države stoje, namjestiti nakon 10 godina samo
takove osobe za lugare, koji su položili stručni izpit za čuvarsku i pomoćnu
službu s dobrim uspiehom, ustrojene su iugarske škole sa dvogodišnjim tečajem
u Kiraljhalmi i Temišvaru. K stručnom izpitu za lugare pripušteni bijahu od
god. 18"80. do 1884. u svemu 976 kandidata, od kojih su pronadjeni upotrebtjivimi
za službu 827.


Nadalje spominje B e đ o u svojem djelu i ugarsko zemaljskošumarsko
družtvo, koje postoji od godine 1866. ter je od velike koristi koli državi,
toli i privatnikom u pogledu unapredjivanja šumarske struke a imenito obuke
i naobrazbe. Ovo je družtvo po svoj prilici jedino od svijuh postojećih šumarskih
družtva, koje razpolaže s glavnicon od 200.C00 forinta. Članova družtvenih
ima u svemu 1.500, a biti će u Austriji-Ungariji samo češko šumarsko družtvo,
koje više članova ima, nego li ugarsko. Zemaljsko šumarsko družtvo ugarsko
razpisuje svake godine nagrade za strukovna djela, a izdaje u ugarskom jeziku
strukovni mjesečnik „Erdes zet i Lapok -- Šumarski listovi. — Istim načinom,
ako ne baš s toliko bogatimi sređstvi, dieljuje i hrvatsko šumarsko družtvo;
a strukovni list, koga to družtvo pod naslovom „Šumarski list"
svakoga mjeseca izdaje, uredjuje se izvrstno, u koliko smo se o tom iz dotičnih
članaka za dosta osvjedočiti mogli.


Završujemo prvi svezak s lovstvom, koje je kao u Austriji pod zaštitom
sličnih zakonskih ustanova uredjeno. Postoji pako visok porez na puške, a još
viši na lov t. j , za lovne karte.


U Ugarskoj ueima doduše tako bogatih lovišta, kao što se nalaze u Podunavju
i sjevero-zapadnih zemaljah s onkraj Litave, nu nađmašuje ugarsko
lovstvo ono u Cislitavi osobito sbog raznovrstnosti i promiene, zatim sbog osebujnosti
lovišta i kolikoće raznih vrsti divljači. U ostalom lovski odnošaji,
naročito glede prihoda od divljači, sve to bolji nastaju pod zaštitom zakona i
uspiešnim uplivom lovskoga družtva, koje postoji — 1200 članova — za obranu
divljači.


Kako nam skrižaljka XXXV. predočuje, ubijeno je godine 1884. u Ugarskoj,
u Hrvatskoj i Slavoniji u svemu 840.087 komada koristne i 241.092
komada škodljive zvjeradi u vriednosti od 665.022 forinta. Oi toga napomenuti
nam je samo najglavnije vrsti, a to: 2,317 jelena, 11.243 srne, 3.135 divlji
prasaca, 300.5.^5 zečeva, 418 velikih i malih tetrieba 39.G2S gnjetcla, 24S--130
jarebica, 18.241 kljunača, 34.143 branjuge i biela drozka, 280 medjeđa, 35
risa, 904 vuka, 1341 divlja mačka i 5354 orla i jastreba.