DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1887 str. 1     <-- 1 -->        PDF

Br. IL u ZAGREBU, 1 studenoga 1887, God. XL


Gospodarstveni i trgovinski odnošaji šuma ugarske države. -^


Pod gorijjim naslovom izdalo je kralj, ugarsko ministarstvo za poljodjelstvo,
obrt i trgovinu djelo u velikoj četvrtini od tri svezka, a sastavio ga je po
nalogu ugar. ministra za poljodjelstvo, obrt i trgovinu, grofa Pavla Sz(5cheny-a
Albert Bedo, ministerialni savjetnik i zemaljski nadšumarnik, dopisujući elan
ugar. akademije znanosti, vitez car. austr. Leopoldova reda, željezne krune i
francuzke počastne legije, začastni gradjanin više gradova i t. d.


Isto djelo poteklo je povodom izložbe u Budimpešti, držane god. 1885.,
ter je ugar. ministar za poljodjelstvo naložio ^emalj. nadšumarniku, da sastavi
opis gospodarstvenih i trgovinskih odnošaja, postojećih glede šuma ugar. države.
osobitim obzirom na šumarske uredbe, uvedene šumarskim zakonom od g. 1879.^
ter uporabom medjutim dovršenih katastralnih operata, "


Tom nalogu udovoljio je zemalj, nadšumarnik BedO; u koliko iz svega
razabiremo, u podpunoj nijeri, stekav si osobito priznanje u to ime svojih sustručara
tuzemstva i inozemstva, pobudjen na to Iskrenim domoljubjem, da u
svakom smjeru istinu na vidjelo iznese, te nesustegnuv se od ničesa, po vlastitih
njegovih riečih, da tim dokaže materijalnu snagu zemlje, iztaknuv naročito
okolnost, da je strogom i svjestnom uporabom novoga šumskoga zakona dapače
osigurano, sve mane u šumskom gospodarenju odstraniti.


Naročito spominje zaslužni pisac u svojoj popratnici, upravljenoj na ministra
kao predgovor u prvom svezku, da ugarska država neima bas
previše šuma, a da se šuma, gdje je ima, mora pomno njegovati i umno
upotrebljivati, i da je osobito obzirom na to, što šuma, umno njegovana
i uredjena, znatno upliva na kulturni razvitak narodnoga
gospodarstva, potrebito, da se aerarialni šumski posjed poveća.
Ovu okolnost iztičemo naročito, jerbo je u tih riečih mnogo sadržano.


* Ovo djelo dobismo, kako ve6 iztsiknnsmo na jednom mjestu našega organa, od
čestitoga naSega đružtvenoga predsjednika p, n. gosp. šum. ravnatelja Miluna Dursta ;
a da ob istom nakon duljega vremena neiznesosmo s na.^e strane ono što moradosmo,
razlogom je to. Što je u istinu trebalo prilično vremena, da se to djelo točno pregleda.
Predpostavljamo pako da dcmo ovom razpravom povoljno doći, pa bilo i kaynije.
Uredništvo.


32