DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1887 str. 37     <-- 37 -->        PDF

. — 437 —


zakona i ova važna okolnost iz vida neizpusti, te da se računska godina svede
na vrienre traj´anja prometne godine."


Sad nastaje pitanje, odkad pa do kojega roka da se prometna godina
ustanovi? Po dosadanjoj zakonskoj odredbi svršuje se ona koucent ožujka, u nastupa
]. travnjem nova prometna godina. Za ovaj rok niesam, a evo za sto.


Preko zime ´ima šumar i onako najveći vanjski posao, te prema tomu
nebi se posao porazdielio, na što se kod svakog ra^iložnog gospodarenja u prvom
redu u obzir uzeti mora.


Ja držim, da bi najsliodnije^bilo, ako bi se početak računske i prometne
godine ustanovio sa prvim listopadom, jer bi se samo na taj način posao porazdielio,
te bi se dostalo ljetno doba na procjenu, sastavljanje drvosječnih i
ogojnib osnova nz druge tekuće,´poslove porazdieliti moglo. Ovim izjednačenjem
računske i prometne godine učinila bi se ujedno i stvarna prišteda, jer nebi
morale 2 skupštine godišnje biti, nego samo jesenska, koja bi u isto doba i
zaključni račun"pregledati, i proračun ustanoviti mogla.


Konačno moram naglasiti, da je prieka potreba, da mi svi zajednički
onamo težiti moramo, da" se zakon od 1881. što skorije preinači- U koliko mi
je poznato, već se na tomu radi, pa baš za to držim, da je sveta dužnost svakoga,
da na temelju u praksi crpljenih podataka iznesemo svaku manu, jer
samo tim´načinom može se propis zakonske ustanove na papiru slagati sa izvadjanjem
u praksi.


Nemojmo oklievati, da nebude kasno, jer onda možemo sve posliedice
sami sebi prepisati. Na temelju prednavedfuog molim slavnu skupštiim, da prihvati
sliedeću glavnu rezoluciju:


„Neka se vis. kr. zemalj. vladi posebnom predstavk(tm i)red()či prieka }K>treba
za što skoriju preinaku zakona od 188l. godine." Podjedno molim, da
slavna skupština moj predlog prešnim proglasi.


Sitnice.


Izpit za lugare i poinoćao šum. telinieko osoblje obdržavun je ^a obscg
kr. župHiiijske oblasti belovarske 12, 1 13. rujna t, g. u Belovaru u prostorijab
gosuodarstvenog ureda krlževačke imovne obćine pod predajcdnictvum nadžumara Hajoka
u prisuću izjpitnih povjereitika nađaumara Vili ma Dojkovića i Žum. procjenitelja Ed.
Sla.pj)i^ara.


Za taj izpit prijavilo se je 27 kandidata, a izpituna su ^4 kandidata, od k(tjili
je 1 i sposobnimi pvogUiaenOj đo^im su osfali kandidati aprobirani.
Ovakovi izpiti drže se počam od god. 1876. ii Belovaru, a popriecuo prijavilo
se je 20 do 30 kandidata svake godine.
Uplaćene pristojbe ditde se medju tdanove izpilnog ))ovjerenstva.