DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1887 str. 34     <-- 34 -->        PDF

/ _- 434 —.


pisivati, a izrično se oadje veli, da se tek uslied povjerenstvene pregledbe u


slučaju dokazane potrebe potrebštioa drva prooadje, te onda doznači. I ako


propis ovoga §. imade izvjestan smjer, ipak se kod izvedenja istog dolazi do


osvjedočenja, da neodgovara onoj zadaći, na što smjera; jer je u praksi sasvim


drugačije, ma se išlo i na to, da se potrebnikom drvo dade pod uvjet, da ga


imadu samo ii označenu svrhu upotrebiti.


Tico je potrebnik? U praksi dokazano je, da je u prvom redu potrebnik


onaj, koji je po predcih, a u dosta slučajeva i svojom krivnjom došao do toga


stupnja, da mu je nemoguće doznačeno drvo posjeći, a još manje izraditi i u


opredieljenu svrhu upotrebiti.


Tako je u stvari, a to mogu dokazati mnogim! slučajevi kod vodjene iztrage
u mojoj praksi; obratno pako imao sam izkustva, da zadruga sa valjanimi
članovi, koja i radne i vozne snage i materijalne snage ima, te koja bi
dobiveno drvo kad tad koristno za povećanje i poboljšanje svojih sgrada upotrebila,
nemože dobiti drvo za gradju za to, što nije rajtalica i raspikuća, te
su joj kuća i ine zgrade u dobromu stanju. Odtud slieđi:


a) da onaj, koji nije kadar upotrebiti drvo, mora ga sbog oskudice hlieba
hoćeš nećeš prodati, o čemu sam dovoljno iz prakse osvjedočen. Istina je, da
se §. 22. naputka A) ovoga zakona može u ovomu slučaju upotrebiti, ali kakva
korist odtud, kad se prava svrha promaši;


b) da onaj, kao što je navedeno, nemože dobiti gradju, koju bi ako ne
sada, a ono bar vremenom koristno izrabiti mogao.


I ovdje budi hvala vis. kn zem. vladi, da je u tom pogledu stvoren zaključak
gospodarstvenog odbora petrovai-adinske imovne obćine odobrila, te su
mogli i ostali pravoužitnici, kojim nije potrebština gradje popisana ili takova
po povjerenstvu kao osobito nužda priznana nije, takovu dobiti uz istu cienu,
a ne uz povišenu i to prema dielu selišta i odredjenom omjeru/Tim ne samo
da su i onakovi pravoužitnici tu blagodat uživali, nego se je postiglo i to, da
seje mogao i nuždni kvantum ogrievnih drva izdati. Poznato je, da neima
odnosno, da je vrlo riedko naći stablo, koje je za gradju bez ovećeg postotka
gorivnoga drveta, a odtud sliedi, da se mora građjevno drvo najprije upotrebiti,
da bude nuždna kolikoća ogrievnoga drveta razpoloživa.


I ovo bi se imalo kod revizije zakona od 1881. na oko uzeti, te u tom
pogledu, a na temelju stečenog izkustva bolji način usvojiti.
Prelazeć na §. 96. naputka C. spomenutog zakona molim, da mi se za
zlo neprimi, ako koju rečem za razjasnenje, jer idem s dobre namjere.


Upitni §. sa naslovom „osiguranje zaostalih pristojba´´ govori odnosno
daje odredbe, kako se ima postupati kod premjere izradjenog gradjevnog
drveta. Kaže se ondje, da se ima prigodom pronadjene višegradje, a za
slučaj, da dotična stranka neima kod sebe novca za namirenje viška od izradjene
gradje, izdati izvoznica samo na njeki dio izradjene robe, dočim se
ima za pokriće premjerbenog viška odgovarajuća kolikoća robe u šumi zadr