DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1887 str. 30     <-- 30 -->        PDF

430 -


Iz zakona a za zakon ili rieč u svoje vrieme.


Razpravljao u šumar, skupštini M. Prokić, nadšumar.


I ako je zakonom od 1881. godine postavljen temelj o upravi i gospodarenju
imovnih obćina, i ako je tim zakonom i s^\mo cinovničtvo imovnih obćina
dobilo veći polet i značaj te konačno, ako je i tvorac toga zakona stekao
neumrle ime, buduć je tim zakonom temeljni kamen upravi i gospodarenju toli
znatnog narođnjeg imetka postavio, ipak nemože se zamjeriti, što se o ovom
ili onom primjetbe čine, i što se čuju glasovi za reviziju tog zakona, buduć
ništa na svietu savršena nije.


Ovo mi je potrebito spomenuti, a u ostalom smatram si i za dužnost, da
se tvorcu zakona od 1881., ma i nebio ja mjerodavan, ipak iskreno zahvalim.


Prelazeć na sam predmet današnje moje razprave, moram unapred spomenuti,
da ću se samo glavnih momenata držati, buduć mi ograničeno vrieme
nedopušta ovaj predmet obširno i potanko razpravljati.


Na temelju spomenutog zakona jest glavna gospodar, i ogojna osnova za
šume petrovaradinske imovne pbćine dovršena, te i po zemalj. vladi odobrena,
a tim je temelj i kažiput gospodarenju ustanovljen.


I kataster pravoužitničkih potrebština dogotovljen je takodjer.


Po dovršenju ovih temeljnih podloga pristupismo daljnjemu rMu zakonskih
propisi, ali na žalost, kod prvog i najglavnijeg rada naidjosmo na potežkoće,
jer nam se sva naša liepa poezija razbi o ledene stiene proze, kad
na kataster ušumljenja pristupismo, a o tomu je moj drug procjenitelj petrovaradinske
imovne obćine Barišić u svibanjskom đružtvenom listu ove godine
jezgrovitu razpravu napisao, te u istoj potežkoće izvedenja katastera ušumljenja
nacrtao.


Da neponavljam po njemu nacrtane potežkoće i da nenabrajam već ondje
izložene podatke, dotaknuv se ovoga pitanja samo radi njegove važnosti, ipak
moram i ja otvoreno reći, da je posve neizvedivo ušumljenje onako, kako zakon
odredjuje.


Ta ne samo nepravedno, nego i neosnovano bi bilo odrediti jednu katastralnu
obćinu za desetak godina u takovu gospodarsku jedinicu, u kojoj je
sastojina mnogo lošija od druge, — a kud i kamo za cielo obhodnje vrieme
ili šta više za vječita vremena.


Hvala zem. vladi, da je mnieoje povjerenstva za sastav katastra ušumljenja
za petrovar. imovnu obćinu prihvatila, te podjedno zaključak zastupstva
odobrila, da se naime odustane od stalnog ušumljenja i da svake godine zastupstvo
odrediti ima, koja katastralna obćina i u koju gospodarsku jedinicu
sa uživanjem dolazi.


Držim i pozitivno sam uvjeren na temelju crpljene prakse, da je ovaj
način vremenitog ušumljenja ne samo praktičniji, nego i pravedniji, a konačno