DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1887 str. 28     <-- 28 -->        PDF

-— 428 —


Sjećam se još u šumah o-, Navi´atila i 8 godišnjeg divnog crnog borika,
koji je nadmašio 4 metra visine m n ainalnu debljinu, pa i njegove presadnje
omorike na sjevero-zapadnom obronka na strmini od 40 stupnjeva.


I jecni odgovor na moje pitanje, ie li je 3. godišnje presadnice jednako
duboko sadio na podnožju kao i spram vrhuncu, dade mi povoda, pregiedav
njekoliko biljka na podnožju zaključiti, da su biljke spram vrhuncu mnogo
bolje uspjele i tako bje. Odmah dadosmo se na posao mjerenja, nagrnjenja
zemlje kod nginutih i zdravih omorika i pronadjosmo, da je na podnožju uginulo
60>, u sredini obronka 45% i spram vrhu tekar 30*^/o.


Po tomu se vidi, da su bile biljke na podnožju, gdje je mnogo vlažnije,
preduboko sadjene, a one na briegu preplitko, a taj me pokus tim ozbiljnije
zanimao, što sam zabavljen sastavkom propisa za presadbu obzirom na debljinu,
kojom se presadnice zagrtati imadu u predjelu o kojem pišem. Tako svrših u
glavnom i dosta zanimivu sliku kod ove uprave. Na povratku razgovarasmo se
ovako: Danelovsky izvrstan je šumar istekao si liepih zasluga, te o njegovih
branjevina, te mladih hrastovih šuma pripovieda se mnogo —žalibože i previše
bijaše moj odgovor, jer rekoh, da mu samo njegovo bogatstvo potamnuje slavu.


Kako to? Izvrstno zapovjedati jest umjetno, a zapovjed izvesti jest slavno.
Kada bi dakle njegova umjetna osnova po lugarstvu i izvedena bila, kakve li
onda harmonije uz njegovo šumarstvo, a ovaj sklad nenadjoh barem ja, jer su
njegove mlade šume daleko iza krajiških zaostale.


Krajina imala je onomad bolje lugarstvo od Prandaua, pa i šume ostati
će slavnije, akopi-em je s onimi b^lji zapovjednik ravnao. Čuvajmo se s toga
svakog nesklada i radimo o tom, da uz tehničku upravu skrbimo i za shodan
izvršujnći aparat.


Ta što smo mi šumari bez lugara?


Bezuspješno ćemo kule graditi, ako nam manjkaju zidari, buduć su ovi
naš temelj za izvedenje, a gdje li još spava naša lugarnica, gdje li su nara
valjani lugari?


Da, da i pravo kažeš, eno ih uz skupe žrtve dobavljamo čak iz Pemske
i to nam je najveća zaprieka napredku, dapače doživit ćemo još i gorje, nego
Danelovskj, kojem su volovi dosta branjevina izravnali.


Konačno dolazim na rad gosp. nadzornika Mtillera. Bijaše to pred mjesec
dana, kako se sastah uz vrlo Ijubezni i kolegialni doček sa g. šumar, nadzornikom
Miillerom u Virovitici, dakle u sjedištu šumarske uprave vlastelina kneza
Lippe Schaumburga.


Za čas se sporazumismo o putnoj osnovi i eno nas skoro iza toga u uzor
umjetno uzgojenih branjevina južno zapadno i južno iztočno od Virovitice ležećih,
a razstasmo se u Slatini.


Tko je umom pročitao članak: „Uzgoj hrasta u slavonskih bukvicih" u
II svezku 0. g. odtisnut u ,,Viestniku za gospodarstvo i šumarstvo", mora kao
šumar i bezuvjetno vjerovati, da je isti šum. nadzornik zaista kadar uzor
umjetnu pretvortu bukvika u mješovite šume provesti, o čemu svjedoke Yiše