DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1887 str. 26     <-- 26 -->        PDF

" . — 426 —
duljini circa V^ vicinalnu željeznicu sa 2 parostroja; Va vodenu a ´/s skupocjenu
suhu spuzaljku. Samo tovarivanje i pretovarivanje robe pojede ukupni
inače postizivi dohodak.


Posljedice takvog gospodarstva djeluju pogubno na vlastnika, na šumare,
a osobito na narod. Po narod najgorje^ jer je isti na šumu najviše vezan, a na
šumara djeluje nepovoljno s toga, što je uz ovakove okolnosti uložio svoj duševni,
fizični i novčani kapital uzaludno.


I ovdje valja: slogom napred!


Eeorganizirajmo šumar, upravu prema potrebi budućnosti, iztisnimo empirike
iz vlastelinskih uprava, koji već toliko blago lutrijom proigraše i udarimo
ciene, prave ciene svim šum. dohodkom; izvadjajmo gospodarske osnove,
a tada eto pukla polja, na kojemu će se svaki šumar Ijubavju ali i ponosom
svojoj zadaći posvetiti.


Najumniji šumar, ako slogom uz njega svi neprionu ili će na pol puta
stati ili će prekrstiti ruke, pa što,vriede najbolje procjene vještovita straćara,
kad no im tržištuu cienu u tren ovaj ili onaj vlastnik čas za 20, a kod imovnih
obćina i za 60^/^ poremeti. Nepojmivi su mnogi neuspjesi, al u današnjih šum.
upi-avah neka se ovi nesporazumljenju pripisuju.


Moje je podpuno osvjedočenje, da je upravo u opisanih šumah uzajamnim
radom vrlo lahko postiziv i peterostruki dohodak, a čim se dohodci povise,
nastupiti će sve, što šumarstvu u tih predjelih manjka.


n:
Yeć prošle godine pregledao sam gospodarstvo šumarije Veličke, vlastničtvo
baruna Stiehfrida, kneza Thurn-Taxisa i grota Batjanija pod upravom
prijatelja g. Navratila, a eto ovih dana svrših izlet i u šumariji Euševo, spadajuću
istim vlastnikom, a ovdje opazih iznimku glede šumarenja, te ću ju
sad iztaknuti.


Šume ovih šumarija još su u najgorjem stanju, i kad bi sastojopis precrtati
mogao, daleko bi nam slika žalostnija bila od opisanih šuma u I. djelu
ovog članka.


Gdje je negda cista hrastovina brežuljke zazelenila, sad joj tek tragovi
od .30—60 godina starih bukvika proviruju. Održao se dapače i hrpimično ovdje
i ondje tuturaš hrast samo da prieči razvitku pođmladka, gdje gdje je negdašnja
najliepša mješana hrastova i bukova šuma danas čisti bukvik, ali od toga je
samo ono ostalo, što sv. lija težko cjepa.


Samo iza napuštene staklane oko Duboke ostalo je mladih liepih bukvika,
pa oko Pleternice nješto boljih 20—30 godišnjih hrastika. Doduše moram priznati,
da je kod ove uprave ipak vlastelinstvo u toliko naprednije, što posjeduje
u okolici najviše mladih i srednjodobnih razreda, pa ma da i nisu ove
šume prema odgovarajućoj vrsti pomladjene, a niti prema stojbini shodno
uzdržaue,