DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1887 str. 25     <-- 25 -->        PDF

, — 42.5 —


učio ne samo tehnologiju uz uporabu šumsku, nego i produkciju, pa i consum,


a Bjegova je stvar, da sve to valjano upriliči.


Kuda sreće po grofove Janković, Pejaćević i ostalu vlastelu; da su još


ouoraad, kad za Lrastoviriu slavonsku nije pitao niti Francus niti Englez, imali


šuiuaie, koji bi sa budućnošću u gornjem smislu računali bili.


Ogromna ova vlastelinstva bijaliu osobito obzirom na šume insoiveutna,


al zašto? Evo odgovora.


U domovini neima proroka, a za to našao si u tih vlastelah samo inozemce
— na koje? Vrstan šumar izsfcupivšj u akademi.je našao je i prije na
sjevei-u u svojoj državi sjegumu službu; akademici potisnuše empirike „Jagare",
a ovi poplaviše našu zemlju. Ta eno jih još do nedavno dapače i u naših
krajiških državnih upravah, a po gotovo uz "fino coniplementiranje (ta u tomu
su majstori), dobrodiše koje kako, darač- i pinklom čak osobno pred preuzvišenu,
pi´esvietlu i milostivu gospodu i bij.´ihu imenovani ne samo i^a šumare, nego
i za nadšumarej dapače i za šumarnike, a imenovalo jih čak i za upravitelje.
A što uradiše? Eno šume su poput strašila, a što uživaju ta gospoda, neka
po šumarski računaju! I danas imade još takvih usrećitelja, al zato propada
vlastelinstvo, a na teret ovoga trpa kese bačvar^ trgovac i susjed sa marvom
itd. Zar bi poštenom trgovinom ili prodajom mogao obični pintar postati kroz
noć milionarom; nikada osim lotriranja ili kradjom, a prvi bio je glavni razlog
i danas još žalibože tako biva.


Ta eno Vočina, gdje je za badava kupio crnogoricu njeki trgovac, a eno
pašarine od rogate marve sa 30 nvc., žirovine najviše popriečno sa 50 nvč. i
gorivno drvo skoro badava´—zar mislite da je efektivno vlastelinstvo Kutjevo
ikada pasivno bilo? nikada. Što je njekad vlada uživati imala za sveobću državnu
korist, uživao je to uz bagatelne ciene obližnji narod, a danas uživa to
vlastelin^ što su ciene četverostruke i još se toliko povsiiti mogu, da se primakne
pravoj vriednostk


Zar mislite, da kod prave uprave vlastelinstvo Kutjevo nebi kod godišnje
uporabe od 20.000 m´^ goriva već danas bar 10.000 jutara šume u svojem normalnom
razredjenju obzirom na dobnu skrižaljku posjedovalo, a koliko imade
mladih šuma, koje je državna uprava predala sadašnjem vlastniku uzprkos toga,
da se od pamtivieka na godinu troši za samo pučanstvo 20.000 nv^ goriva?
Neto, kakvih 100 jutara za 25.000 rali šume.


To je bivalo pod državnom upi´avom, kojoj- ipak u toliko čast, da je ipak
uzdržala šume u najboljem stanju.
Nu i državna krajiška uprava učinila je bar pokus u bukvicih; al na


200.000 jutara. Pitajte ostale vlastele, koliko im je uzgojio šuanar mladih
šuma, akoprem je od drvne zalihe upotrebljeno sjegurno popriečno prieko 607o.
Mi srao dakle u vlastehnskoj upravi glede šumarstva malom iznimkom ua
istom stepenu, kao i kod imovno obćinske, te obćinske uprave, a neosnovana
pohlepa u, pr. u novije doba u Daruvaru, nu ne ki-ivnjom šumara, strn^oglav-
Ijuje vlastelina- A kako i nebi- kad za 600 jutara šume gradi na G kilometra