DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1887 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 424 —


daovoj, te Ekovoj šumskoj upravi — ovi se bore sa sađašnjošću, ali i za da^
leku budućnost.
Valjan gospodar skrbi izobiljno za sposobno osoblje, daje mu samostalnu
slobodu u radu, a uvažujuć zasluge, koje se tek nakon decenija opažaju, i tek
iza stoljeća računati mogu, a gdje tako biva, eno vidimo ondje čak 60-go(
liinjih već mlađih najljepših šuma i što mladje branjevine uzorno odgojene.
Para, voda, drum, prosjeka, potrebiti strojevi i orudje: sve je ondje pri
ruci. Ne samo gospodar i službenik ovdje uživa; taj si sječe, ore i kopa, te
sije, al će si žeti svoj trud, te će jim i plodovi potrajni dohodak neizbježivo pružiti.
Što se doživiti može od šumske uprave ostalih vlastelina, eno vam živa
primjera djakovštine, podgorackog, našičkog, orahovačkog, feričanskog, vočinskog,
pakračkog, daruvarskog, stražemanskog, kaptolskog vlastelinstva itd.
Izsječeni su ovdje hrastici, te nije skrbljeno za hrastov naravni podraiadak
u sgođno vrieme, a umjetno gojiti bilo bi smiešno, pače razsipno. Ovako
pričaju stanoviti ljudi; Ili što je još bolje kažu njeki, ta neboj se, šume nikad
utamaniti nemožeš, pa ti susretaju s primjeri, ako nam predstave zbilja koju
mladu šumu, to jest šikaru punu grabrovine, bukovine, Ijeske, drenka i gdje
gdje koji hrastić, nu takav hrastić, koji je po sto puta obršten, pun čvorova,
smotan i granjeru smotan i od takve hrastovine nadaju seshepci, da će jim dati
najbolja ciepku gradju, a uz to požareno, dakle mehanično i fiziologično zahireno
stabalje hoće, da im pruža onakvu deblovinu, kakvu su pred time na
istoj stojbini izsjekli!
Takove porastline će doista rađjati i mjesto 60—70% tehničke gradje,
imati će gorivne hrastovine i samo 30—40^/o gradje, a to je vrlo mnogo. To su
ali razlike, koje dohodak na Va i više nepobitno umanjiti moraju. To bi bio
još najbolji primjer, ali ima takvih vrlo malo, ali zato ima na hiljadu i hiljadu
bivše njegda najljepše hrastovine osobito na brežuljcih, koja je danas čisti bukvik,
vriedeć po jutru najviše 50 fr., što bi inače 500 fr. brat bratu prodati mogao.
Dapače virovitička, slatinska šumarija itd. negda divni hrastici sa umješanom
bukovinom i grabrovinum, danas su čisti bukvici, al ih zato hametom
današnja kneževska šum. uprava iztrebljuje i gdje nemože bukovinu prodati za
ugljen ili gorivo uz najjeftinije ciene, ondje nalaziš doista najljepše bukve, ali
trunu i gnjile, te se mogu prodati u bezcjenu, samo da tada umjetna sjetva
hrastovine uspjeti može.
Slično postupa Thura-Taxisova uprava odgajajuć hrastovinu ili crnogtu-icu,
a to zato, jer šumar za 100 i više godina napred računa, te misli, da će bukovina
uz silne bukove šume za 20 godina svakako do gorivne ciene doći po
1 kub. metru do 50 nvč., a možda i 70 nvč., nu on hoće i može danas već
dobiti 5—7 fr. za hrastovinu, a kakve će potrebe za hrastovinu iza 20 godina
nastati, sigurno može računati, da će kub. metar hrastovine na 10—14 fr. poskočiti.
Pita se, tko pametnije šumari? Za lajika bio bi to silni risiko upravo
onako, kao za nepUvača baciti se u more, ali šumar mora ploviti, ma se u
svietskom drvarstvu mješala koja mu drago trgovačka politika, on d)0 je pro