DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1887 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 421 -"
od 1—10 godišnje mlade šume - budući se sječe be^ razbora nepravilnom prebornom
sječom i šume su pašnjaci, a ne sume. Postoje doduše i gospodarske
osnove n. pr. za imovne obćiiiske i obćin>ke bukvike, ali drugo je pitanje, je
li se izvadjaju, — ta dosta je, da su na papiru.


Putujmo ina kojim podnožjem gorja, dokazat će nam iza svake male kiše
mutna bujica, kojom se valja žulja, rulja, vapnjenjak, škriljavac sa nahrpljenom
crnicom, splavljajać ju u Savu i Dravu, u kakvom su sklopu danas te šume!


Već iz daleka proviruju puste glavice i kose, a koliko ove ne, to nam,
dolazeć bližje, svi strmiji obronci a osobito južni i iztoćni odkrivaju sramotno
gospodarstvo. — Sklop im je od 0-2—0-6 pa tako i u svih pristupnijih hrasticib
razlikom u ravnicah što je praznine kod prvih pokrio pusti kamen, a kod posljednjih
udomio se trn, glog, ljeska itd.


Pašnjaci su ovo a ne šume, koje je bezobzirno pašarenje dotjeralo tek
na V-^ svoje proizvodne snage, a kuko i nebi, kad su obronci od 30—50^ dan
za danom puni svakovrstne marve i koza, te lišeni davno crnice i druge plodne
zemlje. Gdje bi se ovdje šušauj suzdržati mogao?


Takovom šumarenju, ako se tud ovako nazvati može, posljedice su te, katastralna procjena ovako umitane sume sa čistim prihodom uvršćuje u VL
VII i VIII razred, a to čini na godinu 30, 20, 16 novčića po jutru, docim se
pašnjaci iste kategorije ciene sa 40, 20, 10 nvč. po jutru.


Grdje li su vlastnici, gdje li šumari, a gdje li oblasti, kojim vlastita i obćenita
dobrobit davno pred očima pukla nije?


Ta sa 7, 10 i najskuplje 20 fr. po jutru prodavaju se vlastelinstva. Nije
li potrebno, da izpitamo razloge, zašto toli silno šumsko blago propada, zašto
nekad bogatih slavonskih velikaša nestaje i zašto racionalno šumarstvo napred
nemože, da bar ono spasi, što se još spasiti dade?


Ali kako bi se tomu nemilomu pustošarstvu stalo do živih nokata nije
šumara težko odgovoriti. Eno živa primjera u vlastelinstvu pleterničkom i kneževskom
u Virovitici, našto se docnije vraćam. To pustošenje neda se tako
brzo zapriečiti, a to evo s toga:


Imovno obćinske uprave stenju uz najizvrstnije strukovnjake pod kolosalnim
upravnim aparatom, a podredjene su u svakom poslu političkoj upravi
u takvoj mjeii, da se svaki napredni zamišljaj već u klici ugušiti mora. Seljak
zastupnik, bilježnik, perovodja, a po gotovo predstojnik kotarske oblasti hoće
da bude ravnatelj, te ovako otimajuć se jedan s drugim za upravu, okreću šumarstvom
kao muha bez glave, a pametniji šumari sbog svoje koristi, čekajuć
izdašnih reforma ili izgube volju ili motre očito nazadovanje, koje proti toli
omašnoj legiji laika zapriečiti neraogu. , ^


Ta kako bi si čovjek inače protumačiti mogao međju ostalim samo to;


Poznato je, da se u brodskom, a tako i gradiškotn okružju cjepka hrastovina
kod imovnih obćina, kojoj 1 m^ po 8 fr, vriedi u gorivno drvo cjepa
ili za krov teše, dočim se bukovina odmah iza Broda ili Gradiške na hiljade
jutara svoga etata netroši, jer je bez vrlednosti^ uzprkos toga^ da bi se onaj