DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1887 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 420 —


Putne crtice o njekih šumskih predjelih.
L


Iz gora: Dil, .Psimk Krnđija, Paguk^i Babje gore do svojih podnožja,
prostire se do 200.000 jutara šume, od kojih je bukvik preko ^,3 zauzeo.


Šume su to ležeće većim djelom u današnjoj požežkoj županiji, a pomanje
u osječkoj pod upravom što vlastelinskom, što pod imnovno obćinskom. Pogledom
na krajobraz uočiv pomanjkanje željeznice uz nedovoljne ceste, a osobito
kroz šume, te nenapucenost predjela ovih, pomislio bi šumar, da će kao
nigdje u domovini naići na prašume — al kakve sanjarije 1


Ta davna prije, no što u Posavju i Podravju harala je ovdje sjekira najljepšu
hrastovinu koje za brodogradje, pođsjedke, a manje za dugu, al osobito
m-Dogo za domaće potrebe oko velerađnja i to ponajpače s toga, što je još u
ono doba i trgovac i graditelj manje za šupljikavu^ lužnjakovinu mario, te je
kitnjak i granik sve do onomad prednost imao. Ta poljac u sred najdivnije
lužnjakovine vezao bi se na brežuljak samo stoga, da što dugotrajniju gradju
dobavi. .. .


Ovo bili bi glavni uzroci, da je hrastovine nestajalo uz nehajstvo naroda
pod najperfidnijom šum. upravom, bilo to ove ili one korporacije, a žalibože
gdjegdje nije niti danas ma za vlas bolje, što se redom za prodaju sječe sve
sposobno, a za podmladak nit brigeša.


Sa bukvici stoji još žalostnije. Glavnu gromadu drvne zalihe representira
dobni razred od 50—120 godina, zatim od 120—150 a sasvim neznatno imade
od 1—50 godina stare bukovine.


Najbolje nzdržao se je najstariji razred; al žalibože iztrunuti će,prije,
nego li do uporabe dođje.


Kod ostalih 2 dobnih razreda, koji će budućnost uporabe dočekati, djelovali
su vandalni požari, kakve samo ovaj kraj bilježi toli užasno i u takvoj
mjeri,-da neima na svih 150.000 jutara bukvika niti 15.000 jutara, gdje bi
bukovina vriedila za tehničku gradju po naravi svojoj, a to će reći, da se
vlastnik u ovakovih bukvicih nadati ima tek V^o one vriednosti, koju bi inače
imati morao.


Uz sjekiru i požar učinio se je bezposleni pastir svojim nađjakom toli
zaslužnim, da neima jednog hrasta, jedne bukve u najzabitnijih provalinah, gdje
nije ma jedno deblo zasjekao, a mnogo takvih i po sto putah — doista ove
vlastnik šume i njegovo potomstvo u zlatnu knjigu ubilježiti može.


Ta primjerice od 18 m´" surove hrastove gradje izvadiš tek lOOO dužice,
što bi inače i od 9 m´^ dobiti mogao, pa pitam, nisu li to užasne štete, ako
se k tomu pribroje gubitci na prirastu drva i ploda ?


Pitaš li se za šumarenje u tih šiimah, tužna li odgovora, ta već gornji
opis dovoljno nas upućuje, a da još predstavimo skrižaljku dobnih razreda uzprkos
toga, što se i više nego li godišnji etat dopušta jur i kroz posljedjnih
50 godina sječe, neima u svih 200.000 jutura šume niti 10.000 jutara recimo