DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1887 str. 52     <-- 52 -->        PDF

388 —


priobćeno je, da je c. kr. nadšumar Geschwiud god, 1886. oko Travnika
strichninom otrovao 20 kurjaka i 100 lisica.


Ol);^irora dakle na gornje obrazloženje mnijem, da nebi bilo nikakove zaprieke,
đa se i u nas dozvolom visoke kralj, zeinalj. vlade uvede trovanje
grabežljivaca sa strichninom uz potrebite oprezne mjere.


JLJ JI S \I7»A-J:SL—


Družtvene viesti.


Sjednica upravljajućeg odbora našeg društva obđržana bje dne 1\. koL


t. g. u društvenih prostorijah pod pvedsjedanjem prvoga družtvenoga podpredsjeđiiika
g. Mije Vrbanića a u prisutnosti gg- odbornika Antuna Soretica, Josipa Ettingera,
Frana Ksav. Kestercanka i družtv. tajnika dra, Vjekoslava Kdroškenyi-a.
Poslije ovjerovljenja zadnje odborske sjedniee, držane dne 2. lipnja t. g , prešlo
se je na razpravu predmeta, stavljenib na dnevni red.
Program za ovogodišnju glavnu skupštinu bje točno ustanovljen, ter ee obaviesduje
znanja radi na čelu ovoga svezka našega družtvenog organa p. n. g^. članovom. Nadalje
je izabran posebni književni pododbor, sastojeći se od p. ii. gg. Milana Dursta,
Vladimira Kiseljaka i Frana Ksav. KesterČanka, za. ocjenu literarne radnje^ prispjele
našem družtvu u smislu zaključka prošlogodišnje glavne skupštine i književnoga natječaja,
danog po upravljajučem odboru iz svoje sjednice od 11. studenoga 1886.


Pošto inih predloga nije bilo, bje zatim sjednica zaključena.


Zakoni i normativne naredbe.


Okružnica visoke kralj, zemalj. vlade, odjela za unutarnje poslove, od


20. srpnja 1887. broj 25.053. u pogledu strogoga kontrolovanja drva, usječenih,
na privatnih zemljištih. G-ospodarstveni ured njeke imovne občine prijavio je
ovamo izvješćem svojim od 10. srpnja t. g. br. 695, putem zamjenika vlad. povjerenika
njekoliko konkretnih slučajeva^ da izaslanici obćinskih ureda (obč. vicčnici) kod izviđa
drva, koja se strankam u smislu ovovladne naredbe od 21. siečnja t. g. br. 48.412.
ex 1886, na privatnih zemljištih za prodaju odkazuju, uevrše točno i savjestno svoju
dužnost, pače da si je dao obeinski viečnik za lakav izvid od stranke platiti, ter se
tim postapkora ogriešio proti uvodno spomenutoj ovdašnjoj naredbi, koja izrično nalaže,
da se za izvid doznačit se imajudih drva na privatnom zemljištu dotičnim strankam
nikakove pristojbe ili troškovi zaračunati nesmrju.
Osim toga proizlazi iz uvodno spomenufoga izvješča gospodarstvenog ureda, da
stranke na razni način zlorabe one izvoznice, koje jim obeinski uredi izdavaju usljed
izviđa obč. organa na licu mjeata za drva [u-odaje radi bud zato, što nije rok valjanosti
u dotičnih izvoznicah naznačen, bnd i zato, što se onakova drva nebiljeguju ,
ter Je svaka potrebita kontrola šumsko-redarstvenih organa imovne občine ili d.ižavnošuraskog
erara, imenifco takovih na kontrolno - provoznih postajah namještenih organa
prigodom izvoza drva nemoguća, a na račun rečenog propusta stranke na izdanu, jur
izvoznicu kriomčare drva iz šume imovne občine ili iz državnih Sumu, ter se kod
izvažanja. nelegitimno stečenih drva izkažu s onimi izvoznicami, koje su dubile samo
za drva na privatnom zemljištu odkazana.