DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1887 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 336 —


Josip Kiseljak 2 far. — Antuu Ees 2 for. — Mile Maslek 1 for, — Gjoka CigaBović
1 for. — Tanasija Stojćević 1 for. — Živko MatJć 1 for.-— Ante Luboević
2 for. Stjepan Sprajaček 2 for, — Ilija Bosnić 1 for. — Niko Šorak 1 for^ --
Laza Viadetić 1 for. — Ivan Barit^ević 1 for. — Antun Bohm 1 for. — Ivan Časni
1 for. Ivan Kovačevic 2 for. — Ivan Živkovi<5 2 for. — Kuzma. Bašie 2 for. —
Janko Kuprešanin 2 for. — Ivan Pezelj 2 for. — Mato Galogaža 2 for. — Josip
Šubari^ 2 for. — Ilija Vučinić 2 for. — Josip Kreutz 5´for. — Za 22 lugara, šumarije
ogulinske imovne obć ne ogulinske 22 for. — Lujo -.Hirš 5 ;for.. -—. Rikardo
Lang 5 for. — Ante Renner 5 for. — Dragutin UIrich 4 for. — Niko Simunović
7 for. Napoleon Alandsee 5 fbr. — .Gustav Tausig.! 5 for.-— Ferdo Zikmuudoyski
5 for. — Jovan Jekić 5^ for. -^ Josip Barlović 5 for. — Mirko Puk 5 for. —
Viiim "Werner 5 for. — Jakob Furlan 5 for. — Gustav Lach 5 for. -~ -Mirko LepUS.
iC 0 for. Miian Zibrat 5 for. Slavoljub Koharović 7 for. — Elzear Miinarić
5 for. — Gustav Vihodil 5 for. ^ Dragutin Lasman 5 for. — Josip Bogdanović
3 for. — Fabo Kogić 2 for. — Vujo Uzelae 2 for. — Antun Brosig 5 for — Za
14 lugarah vlastelinstva čabarskog 28 for. — Rudolf barun Stielfried 5! for. — Edo
Wiirtb 5 for. — Fran G^šparac 5 for, — Jovan Padežanin-5 for. — Fran Groger
5 for. --- Luka Tomljenović 5 for. — Geiza Horvat 5 for. —. Andrija Ljevačić 2 for.


— Stjepan Vizjak 2 for. 50 n. — Za diplome lugarske imovne obcUne otočke 20 for.
— Jefrem Novakovih 5 for. — Josip Bednar. 7 for. — Josip Sabljak 5 for. —
Josip Griinwa]d 7 for. ~ Mato Sarkoti<5 2 for. — Martin Orsanić 2 for, — Viađoj
Apfeibek 5 for. — Fran Sapanović 7 for. — Ivan Maraković 2 for. — Mihalj Rančić
5 for, — Virgil Malin 5 for. — Martin Starčevih. 5 for. —- Za 13 lugara imovne
obćine gjurgjevačke 18 for. — Vjekoslav Pilz 5 for. — Milan Jarnbrušic 7 for. —
Petar Aleksić 2 for. — Mile Manojlovie 2 for. —- Ilija Vlaović 2 for. — Ivan Ci vid
2 for. — Ivan Zaboravio 2 for. — Dragutin UIrich 3 for. — Za lugare 5abarske
gospoštije 20 for. — Stjepan Frkić 5 for. — Marino de Bona 5 for. — Adolf VseteSka
5 for. — Milan Weiuer 5 for. — Svega ukupno 900 for. a. v.
Stanje družtvene blagajne


na svr.^setku drugoga trimestra godine 1887. do uključivo Članka 191. blagajničkoga
dnevnika.


Pi´iliod R;lxlK)d


for. ne. for. ne.
1
2.
Primitak od 1, f^ioćnja do ^-^0, lipnja 1887. ...-, .... .
kdafak od 1. sif^t´nja do 80, Upnja 1887. - -.,-...
I.´kupno
Odbiv i/,d:i.ta,k od primiti^´;), ostaje gotovine dne 30. lip. 1887.
27Bi
2731
1122
20
20
1609
1609
20
20
Zagreb , 30. lipnjaMilan Durst,
predsjedtiik.
1886.
Dr, V. K6roškenyi,
tajnik. .
nrednićtvo i naklada brv.-slav. ^ninarako^a dru´/tva Tisak
C. .\lbrechta.