DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1887 str. 53     <-- 53 -->        PDF

—- B33 —


samo na. stanovitom clielu ono^^ ´ komada drvcta priljuh la, dočim se nije na ostalom
i-ublu ništa o kakovoj prevlaki takove tvarine opaziti moglo.


Da je onaj <:uiij iz diveta (trupca) lahko izpastl niogao, jn-jdonielo jo to, Uo su
svi ogranci na stablu kod Šestog goda. gladko odrezani bili F^o svoj prilici bje mlado
šest godina staro drvce presadjeno, te da se krošnja tog nriladog drvca u rastenju
pospješi,, morao je. njetko sve ogranke odstraniti, t j . oklaštriti. Tim seje porasli sedmi
god zarastom preko smogora premaknuo i za to je mogao jezgarni Čunj laglje izpasti,
nego da su ga držali postrani o ;ranci sa vanjskimi drvnimi naslagami.


Josip Išek lugar vlastelinstva kutjevačkog ubijen u šumi- Dne 30. svib.


t. g. na duhovsku nedjelju, odputio se je rečeni lugar u svoj srez oko podne, da pregleda
bližnje branjevine, nebi li onud u blizini pasuei svinjari kakvu štetu možda
počinili. Posto se nije kudi ,na noć vratio, odtišli su ga njegovi obližnji drugovi
— lugara dva — potražiti , sluteć da mu se je nesretna desila, pošto redovito
noćuje kod ku<;e svoje, sinod ga pako bilo nije, a nikomu nije kazao, da je otišao
kuda. — Oko podne našla su ga ova dvojica, gdje leži pdledjice nuz grm jedan,
— al ne živog — "ve<5 nittvog, razsječene glave i vrata, gdje vjerno ga njegvo
pseto Čuva! ´ : ´ ´
ObavjeŠ<5ena o tom oružnička postaja, zaputi se na tužno mjesto, nebi li po
znacih kakvib. za ubojice doznala; znakova nije bilo takvih, ve<5 jedino zykljueiti se
je dalOj da je jadnik čvrsto se boriti morao š ubojicami svojimi, pošto je mjesto, gdje
su mu noge ležale, čižmami iztabanano bilo, a uz Čizme bilo je razsaznati od dva
čovjeka odtiske opanaka; -— Tek drugi dan izpitkivajuć doznali su, da su ubojice,
ujeki Ilija Kadovanovid i Jovo Sobagic oba iz Jurkovca sa svinjami i sjekirami u
rukuh, nalazili se u blizini hrvališta; — nu što su oba tvrdokorno njekali, lažuč, da
nisu sa svinjami niti u blizini bili, a kamo li da su pokojnog lugara vidjeli ili ga
susrieli; . , .´


Nu prvi dobio je ođ pomenutog lugara u lice udarac sa krajeut puščane cjevi
tako, da se j´e taj odtisak sa uš^em cjevi posve slagao. Na pitanje, od čega mu taj
udarac, izgovarala se je ta neman čovječja, da je pao šaleć se sa Jovom na žilu jednu.


Tek Četvrti dan odkrio je svoje nedjelo i suvišno bi bilo Čitatelja uzrujavati
pripovjedanjem takvim; dosta: da pri svršetku kažem, da su ga obojica iznenada po
dogovoru napala, zadav mU dva srortna udarca oštrim krajem sjekire na glavu od
Čega je jadnik odmah pao 1 izdišut^em nesretiaiku presjekli vrat, bojeć se, da če
oživiti.


Pokojni Išek bijaše Čestit i pouzdan lugar, ostavio je za sobom ženu sa troje
nejake dječice; koja oplakuju s majkom svog dobrog „tatu". — Kod sprovoda nije
bilo oka. a da ga suze oblile nisu, ´


I tako pade opet žrtvom revan i sduŠan lugar ubojničkom rukom, i dao bog^
da ovaj slučaj bude zadnji ubilježen medjn žrtve, koje su se žalibože u šumadiji našoj
u nainovije doba učestale! A mi kažimo: „Slava našem Josipu [šeku"! A, FT.


Molba. Već dulje vremena radim na sastavku „1 u ga r s k o g p o u Ć n i k a" pa
sam se već i prilično-kraju primaknuo.


Nu jer je knjiga namienjena za pouku onim^ koji su najmanje uČiH, priznati će
svaki sudrug, da sastavak mora biti čim rasiumljiviji. Ovo je od velike nužde, osobito
za bilje. Jedna te ista vrst drveća razno se imenuje na raznih krajevih^ pa je s toga
od potrebe znati ta ra?ma imena i ista uvrstiti u knjigu na spretnom mjestu.


Molim s toga vrJedne sudrugove stručare, da mi izvole čim prije, tim istim putem^
saobćiti narodna imena sliedećib vrsti drveća:


1. Ulmus effusa. 2.. Fraxinus ornus. 3. Acer platanoides, 4. A. tartaricum.
5. A. pseudoplatanus. 6. Ostrja vulgaris, 7. Ainus incana. 8. A. glutiuosa. 9. Crtisus
laburnum. 10. Cohitea arboresca. 11. Tilia parvifolia, 12, T. 2:randifoi!a. 13. T.
argentea. 14, Prunus padus. 15. Lonicera xylos.eum. 16,.; Viburumu t)pulus. 17. Y.