DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1887 str. 50     <-- 50 -->        PDF

— 330 —


steeaja izkazala je potueiiuta drvarska fcvrdka activa iznosom, od 542.806 for. 60 n6.,
a passiva iznosom od 519.272 for. 73 movČ., prema tomu iznašao bi deficit samo


23.533 for. 87 nč., pošto su pako activa sasvim dabiosria, to se pokazuje deficit
mnogo vedi. Tast Ed. F. Kovačićev — Bauer — preuzeo je izravnauje s vjerovnici.
Zagrebačka štedionica i zalagaoiiica morala se zadovoljiti s 50^/o svojih tražbina, a
ostali vjerovnici samo s 30"/« tako, da je jedva polo\^ica izno´^a passiva pokrivena.
Buduć da se nije znalo za boravište Kovačićevo, to se je ta parnica godine i godine
vukla. Jedva nakon dugog vremena hje mogude ovaj predmet poprimiti i koncu privesti.
— Kako smo dakle čuli sudbeni stol se je po provedenoj razpravi u predmetu
stečaja Kovačić-Altmanna osvjedočio, da su okrivljenici jedino nesretnim! poslovi, imcnito
usljed fallimenta Selingerova^ kod kojeg bjebu engažirani sa 60.000 for., na svojem
kreditu nastradali ter momentano insolventnimi p -stali i sbog toga morndoše stečaj
najaviti. Obzirom dakle na sve te okolnosti^ riešio je nadležni sud Kovaeić-Altmanna
svake krivnje.
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Viestnik za šumarstvo i gospodarstvo, što ga izdaje profesorski sbor kr.
gosp. i šumar, učiiišta u Križevcih, a uredjuje prof, Ivan Potočnjak, II. svezak ima
sliede(?i sadržaj; Uzgoj hrasta u slavonskih bukvici h, priob. W. Mialler. —
Ptice i gospodarstvo, priob. J, Potočnjak. — Trsov ušenac s osobitim
obzirom na Hrvatsku, priob. J. Kempf. — Uzgoj i p r or e dj i v a n j e hrastovih
šuma, priob, VI. Kiseljak. — Hranitba životinja, priob. J. Ubi. —
Pr 012 vadj anj e škroba kao gospodarska industrija, priob. Q. Pesider. —Novi
pojavi i izumi na polju gospodarstva, šumarstva i tehnike:
Poljmetar. Stroj za presadjivanje jednogodišnjih četinjača. Jeftino sredstvo, da se uta-
mane vrlcl. Uporaba centrifiigalue sile u mliekarstva i prva raliekarska centrifuga u
Hrvatskoj. Sacekarin. Vino iz jagoda i malina. Hladilo za životinje. — Gospodar ska
i šumarska književnost; Procjena gospodarskih dobara s osobitim obzirom
na procjenu gospodarskih dobara u Austro-Ugarskoj. Uzgoj bilja. Ciepljenje vinove
loze, Konjušnice za vet-i i manji posjed. 0 uporabi drapa i drugih vinskih zaostataka.
Mane i bolesti vina i kako se lieče. Haudbuch dos Weinbaues und der Kellerwirthschaft.
Das Forsthche Transportweseu. Lehr- und Handbuch fiir Berufsjiiger. Cultur
und Ertrag der Korbweide. Lehrbuch der uiederen Geodasie fiir Forst- und Landwirthe.
Die best n Futterpflanzen. Die Thomasschlacke. Werth und Unwerth der Schutzimpfung
gegen Thierseuchen.


Razn e viesti : Vino iz voća. Gljive. Bakar u vinu. Proizvod vina u Francuskoj
godine 188G.
Domać e viesti : Šumsko poučno putovanje. Poučno putovanje gospodara.
Mliekarnica na ratarnici kr. gosp. i šum. u-ilišta u Križevcih.
Ovaj strukovni organ izlazi svaki četvrt godine u najmanje tri tiskana tabaka a
stoji na godinu tri forinta,


Konjušuice za veći i manji posjed. Pod tim naslovom izašla je knjižica,
kao uzorak gospodarskih gradjevina, nakladom vis. kr. hrv.-slav -dalm. zemalj. vlade ;
napisao po njemačkom Izvoru c kr. gospodarskoga družtva u F^eču Fra n pl. Kruži ć
kr, profesor tehničke struke na gosp. i šum. učilištu u Križevcih.


Ovo dielce pisano je više popularno i sadržaje sve, što je potrebito za podignuće
manje ili veće konjušnice, na 17 strana u oam. ima 22 lika i jednu tabelu sa podpunimi
osnovami raznih konjušnica.


1.>:L j"e koni(.goj.stvo u gospndarstvu našega nai-oda od velike važnosti nctrebamo
ovdjt´ p(.bliže S] oniuijiti; da pako bez valjanih koujuSniea konjogojstvo napredovati