DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1887 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 329 —


doba prodan jedan milijun dužica iznosom od 210 for. po tiiijadi. Ovdje nam
je osobito šztaknuti okolnost, da su mnogi ovdešujih producenta napustili bili izradjivaDJe
francuzke dužice, ter se lih obratili na produkciju njen^aelie pintarske i ine drvarske
robe^ što je bas bilo razlogom, da je ciena francuzke dužice poskočila. Da li 6e to u
obce nepovoljno dielovati na prodaju pintarske robe, nemožemo predbodno konstatirati:
svakako bi bilo za željeti, da se producenti njemačke pintarske robe glede ustanovljenja
svojih ciena slože, da tako predusretnu svakoj neprilici, koja bi možebiti nastati mogla
na tržištu s prednavedenom robom. — Inače bi mogla opet nastupiti trgovačka kriza,
koja je, kako nam svim poznato, dugo vremena dominirala na tržištu našem, naročito
u poslovib s dužicami. — Iz Francuzke dolaze nam u tom pogledu izviešća različita,
kao što to obično biva. DoČim naime jedni tvrde, da su ciene dužica ovisne osobito od
razvitka vinove loze; mniju opet drugi, da tomu nije tako. Jer unatoč tomu, što loza
nuz nješto hladno vrieme ipak trpila nije,, nemože se ova okolnost viŠe toliko u obzir
uzeti s razloga, što se uvozom vina u Francuzku s drugih raznih strana možebiti nastavši
manjak sasvim nadoknađjuje. Samo bi mogao jedan jedini slučaj nastupiti, koji
bi vinskoj trgovini i dakako takodjer i trgovini s dužicami veliki udarac zadao, a to
su politički odnosa j i u Francuzkoj. — Nadajmo se, da če i to dobro prođi,
što već iz toga izvoditi možemo, jer se velike pripreme upriličuja u Parizu več sada
za izložbu, koja 6Q se buduće godine tamo obdržavati. Svakako nebi toga bilo, da se
Šta opasna s koje strane očekuje. Umirimo se dakle za s>ida u tom pogledu.


Stečaj drvarske tvrdke Kovadić i Altmann, Ovih dana bje kod kraljevsk.
sudbenoga stola u Zagrebu razpravljena veoma zanimiva parnica. Kao obtuženici stajahu
pred sudom njekoč u našoj žemlji osobito uvaženi đrvotržci, Kovačič i Altmann.
Eduard F. Kovačić rodjen je u Karlovcu, 47 godina star, rimo-katol., bivši chef
osiečke drvarske tvrdke Altmann i Kovačić, njekadanji posjednik imanja Okrugljak,
koje upravo divno leži nad dolinom Sv. Žavera kod Zagreba. Dragutinu Altmanu je
49 godina, rodom iz Slatine, ter bivši veletržac u Osieku. Ed. F. Kovačić započe
god. 1861. u Osieku trgovinu s drvi u družtvu s Melchiorom Spišićem. G-Iavnica,
koju je Kovačič u trgovinu tada uložio, iznašala je 35—40.000 for. G-odine 1870.
umre Spišič i pri zaključku računa pripadfe Kovačica glavnica od 120.000 for. Izim
toga ostavi Spišič svojem drugu daljnji iznos od 30 000 for., a jednaka svota pripade
i Altmanna, koji s tom glavnicom stupi u taj, drvarski posao kao sudrug.


Ta nova tvrdka napredovala je u svojoj trgovini veoma dobro i imala je u svih
krugovih veliki ugled. U pojedinih operacijah razgranjene drvarske trgovine udioničtvovahu
muče daljnje tvrdke Emil Camillo Turk iz Trsta i Viktor Selinger iz Osieka.
Posao se usljed toga znatno razgranio, a upravo vanredno povoljni uspieh u trgovini
ohrabri KovaČića, koji je bio u cielom tom poslu upravitelj i duša svega, poduzimati
i-azne spekulacije, nu što se napokon svrši padom ciele te tvrdke. Dne 30. rujna
1880. bje otvoren stečaj preko Čitavog imetka pomenute firme.


Poslovne knjige bijahu vodjene sve do godine 1878. uzornim redom, nu posao
poče več tada znatno nazadovati, jer početkom budućeg, lietapokazaše se u knjigah
velike nepodobštine, cieli listovi iz istih bjehu potrgani, a počam od 1. siečnja 1879.
prestade i svako redovito unašanje u knjige.


Koncem godine 1876. iznašao je imerak tvrdke 392.446 for. 32 nč., koncem


god.
1877. pako 262.293 for. 96 nč. Od toga pripade Kovačiču 204,494 fr. 01 n.,
a Altmannu 57.799 for. 95 nč. Godine 1877. izgubila je tvrdka več znatne iznose,
a gubitci premašili su dobitak za koje kakvih 19.761 for. 42 nč. Iste godine izvadio
je Kovačič iz poslovne blagajne iznos od 52.541 for. 35 nč. a živio je veoma udobno
dapače razkošno u Osieku, Zagrebu, Beču i Parizu, dočim izim toga za njegove osobne
troškove ubilježen bje iznos od 25 488 for. 13 nč. Nu i Altmann izvadio je iz blagajne
znatne s^^ote. Kod predJzfrage naveo je Kovačić, da je innogo Izgubio prigodom
exploitacije šUtne „Okički Lug´^ i povodom nastupivšeg stečaja Vicfcora Selingem. Kod
24