DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1887 str. 45     <-- 45 -->        PDF

- 325 — .
Hartiga 16-9, po Gewinrioru 17*9, a po Wedekindu ^amo H-1 beč. fuutL Fo
Gayera dovoljno je u srednjih odnošajih za sjetvu na ornate (Volisaat) 10 do
22 kgr. srarekova sjemena 7/A hektar.


Nemože čovjek dosta pametan biti, da se po ovom različitom proračunavanju
za sjetvu potrebitoga sjemena odluči, koja inu je mno^^ina sjemena zaista
potrebita, bilo to za 1 katastr. ral ili za hektar. S tog razl ga nepreostaje
drugo, nego da se pronadje način, kako ćemo u stanovitih prilikali nino^/inu
potrebita, sjemena proračunati. Kod obične sjetve sjemena po gore spomenutih
stručarih proračunana množina neće biti od velike razlike, ali će za to ta
razlika biti veća kod sjetve sjemena u biljevištih, te neće biti neumjestno, ako
se s tim poslom ovdje bavimo.


Množina sjemena zavisi od toga, da li ćemo na gusto ili riedko sijati,
da li je sjeme klicavo i čisto, te koliko ide zrnja na kilogram ili na litru.


Gustoća sjetve ravna se od medjusobne udaljenosti sijališta (Saatplatz)
ih brazde, od gustoće na krpici (Platte) posijanog ili u brazdu prosutog sjemena,
a kod sjetve na omaške od množine biljka, koju želimo imati na stanovitoj
plohi. Ima li se primjerice sjemenom posijati jedno katastr. jutro (ral)
na.krpice, onda će biti takovih krpica 5755 po I m^, a ako žel´mo imati na
svakoj krpici I—3 biljke obzirom na to, da nam biljke nepostradaju od kojekakve
potrice, onda ćemo trebati zrnja od sjemena 5755 do 172G2. Razlika
zrnja biti. će od tud, što je sjeme nabavljeno iz studenih ili toplih predjela ili
je ono nabavljeno iz manje povoljnili stojbina. Po Gajerovoui računu ima u
kilogramu srarekova sjemena 125.000 — 145 000 zrnja; u švedskom smrekovom
sjemenju 184.000 zrnja; u našem borovom sjemenju ima 146.000 — 161.000, a
u švedskom borovom sjemenju 224.000 zrnja.


Za sjetvu na omaške mogli bi po prilici ovako računati. Dovoljno će biti,
ako na četvorniku, kojemu je jedna stranica 0´5 mt, po jedna biljka poraste.
Ovakovih četvornika (0-25 m^) ima jedna ral 23.020.


Da odgojimo isti broj biljka kod 75 postotaka klicavosti, trebati ćemo
dakle 30.693 zrnja sjemena. To će reći po gornjoj predmjevi, da trebamo
0-25 klgr. smrekova siemena, a ako hoćemo, da nam sjetva posve sigurna
bude, trebati ćemo 1 kg. sjemena.


Sravnimo li ovu množinu sjemena s onom množinom, koju je Gayer proračunao
na 5.8—12-7 kg. smrekova sjemena po rali, onda bi po gornjoj predpostavi
odgojili 607-500—1,333.500 kom. biljka na jednoj rali, što bi zaista
premnogo bilo i onda kad bi se sačuvala četvrtina biljka,, a ostalo da postrada
od mrazova i suše.


Proste sjetve danas se nigdje nerabe, pa nije nara svrha, da je zagovaramo,
nego hoćemo da dokažemo, da je velika razlika izmedju prakse i proračunavanja.
Mnogo je važnije ovdje iztaći pitanje o biljevišiih, osobito u onom
slučaju, ako hoćemo znameniti broj biljka odgojiti — kao šio se o tora nastoji
u razsadnicih kr. ugar. učilišta za lugare, koje učilište posjeduje 10--30 kut.