DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1887 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 324 p-
ci:zeo t.adzor aktak´iiiiCke zgrade, u kojoj tu i .^ad siiiješteni njeki ostanci
uaiikoMie :^birke c kr. visoke škole za zemljotežtvo u Bec«, koju je sbirku
sve do y\oje smrti nadgledao.


Punih 36 godina djelovao je Grossbauer uspješno na polju šumarstva, te
31HI veći dio austrijskili šumara zahvaliti ima svoje znanje i umjeee. On je
uskladao vrlo pomnjivo razne poučne sbirke koli u mariabrunskom zavodu,
toli i u muzeju za šumsko-uzgojnu struku, koje se sbirke medju prve od svih
sličnih sbirkn tu- i inozemstva ubrojiti moraju.


Da se pokojnik nije mnogo perom u javnosti bavio pokraj svega dubokoga
znanja svoga, ima se to pripisati njegovom čednom značaju i onoj bojazni, da
nebi tko [msumnjao, da želi svoje znanje bud komu narinuti, bud iztaći ga
javno kao lijeku nepogriešiAU istinu, o kojoj se nebi smjelo dalje razpravijati
po drugom smrtniku. Nu ipak objelodanio je Grossbauer osim amo tamo razštrkanih
stručnih razpiavica poseban spis: „Das Winkler´sche Taschenđendrometer"
(Beč 1864.). U tom spisu razpravlja o Wioklerovom drvomjeru, kako
ga je on udesio i usavršio, te o načinu, kako se istim strojem baratati mora,
razloživ pobhže razne do sad poznate načine kockovanja t. j . preračunavanja
usebina kod mjerenja stabala.


Za njegov mar oko vinapređjivanja šumogojstva odlikovan bje Grossbauer
god. 1870. vitežkim krstom Franje Josipa, a godine 1875. podieljeno mu je
plemstvo sa pridjevkom ,.pl. Walđstattski " prigodom njegova umirovljenja.,


Grossbauer oženio se je god. 1839., te ga na grobu oplakuje njegova
75 godišnja starica FR petero odraslih potomaka. Od njegovih sinova najstariji
Franjo služi kao c. kr. šumarnik u Rorreggu, sliedeći sin Ernest služi kao
upravni savjetnik kod šumskog ravnateljstva dobara u Beču, a najmladji Viktor
uredjiva od godine 1880. časopis: „Wiener-Jagdzeitung",


Pokojnikova smrt probudila je u svih slojevih stručara i prijatelja najveću
žalost, — osobito žale za pokojnikom njegovi učenici, kojim je bio ne samo
dičnim učiteljem, nego i pravim otcem i uslužnim savjetnikoin.


I naše hrv. slav. šumarsko družtvo žali za pokojnikom, j´er mu je on
svojim imenom počam od god. 1880. (prigodom vinkovačke šum. skupštine)
dičio i resio one redove znanstvenika, koji su kao „začastni članovi" uvršteni
medju pobornike ovog nadobudnog domaćeg strukovnog družtva, te mu zato
i uredničtvo ovog stručnog časopisa na ime šumarskog družtva tužnim srcem
kliče: „vječna mu pamet"! ´


Proračunavanje množine sjemena za sjetvu.


Za stanovitu površinu potrebita množina sjemena ustanovljena je od raženih
stračara nejednako. Smrekova sjemena treba za 1 katastr. ral n. pr, po Cotti 16,
po Pfeilu i8-2i P^ G- L- Hartigu i Hundeshagenu 20-7, po Kleinu i G. F.