DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1887 str. 1     <-- 1 -->        PDF

wmMz


Br. 7. u ZAGREBU, 1 srpnja 1887. God. XI.


t Antun Šranković.


Po dobivenih vještih preraiDuo je Antun Šranković, c. k. umir. šumarski
ravnatelj bivše krajiške zemaljske upravne oblasti n Zagrebu, dne 19. lipnja
t g. u Beču, gdje je poslije svojeg umirovljenja živio.


Pokojnik rodio se u Vinkovcih dne 7. travnja 1821. Svršiv u svojem
rodnom mjestu elementarnu učionu i 6 gimu. razreda, dodje god. 1839. kao
krajiški pitomac na c. kr. šumarski zavod u Mariabrunn, a odanle, probaviv
za onda propisanu prak-u za krajiške šumar, abituriente u Hinterbrilhl u kod
Beča, bje imenovan šumarom dne 1. veljače 1843. kod krajiške brodske pukovnije.
Promaknut dne 1. listopada 1849. na čin Waldbereiter-a, bude premješten
od potonje puko\nije k bivšoj petrovaradinskoj pukovniji, a odanle


1. srpnja 1856. u istom svojstvu k b všoj rumunjsko-banatskoj krajiškoj pukovniji
u Bosović, gdje za onda postojaše filialni šumski ured. Godine 1859.
provedena bje reorganizacija krajiške šumarske uprave, te tom prigodom imenovan
je Šranković nadšumarom I. razreda kod krajiške brodske pukovnije.
Preustrojstvom šumarstva u Krajini godine 1871. imenovan je pokojnik
šumarskim inžinirom kod šumarskog odjela bivšeg c. kr glavnog zapovjedničtva
u Zagrebu kao krajiške zemaljske upravne oblasti dne 11. prosinca 1871. a
promaknut nadalje na čin šumarnika I razreda dne 5 listopada 1872., ter dne


23. travnja 1873. p. stade šumarskim ravnateljem i predstojnikom kod spomenutog
odjela. Šranković umirovljen je dne 1. rujna 1878.
Pokojnik bio je revan, svjestan i strog a ujedno i uvidjavan činovnik,
inače pako čedan i skroman u svojem službenom dielovanju. Oplakuje ga adova
Vilima rodjena Heinisch i sinovi Milan, trgovac u Belovaru, Antun, c. kr.
nadporučnik i Franjo, privatni činovnik u Beču. Pokoj mu duši! M. V.


21