DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1887 str. 48     <-- 48 -->        PDF

— 280 —


vrsti đrvljadi ograničiti i postavati se o tom, da se uzgoje i strane vrsti drveda. Najviše
propadaju ondašnje šume kroz požare n dugih suhih pvoljedih, koji se požari neuiogu
lasno ograničiti, a kud i kamo sasvim zapriečiti.


Novom godinom pristupili družtvu:


L Kao članovi I. razreda. P. n. gg.: ^


31, Dom! Franjo dohodarnik i nadšnmar vlastelinstva čabarskog, Čabar. —


32. Kovaf´ina Matija, šum. pristav imovne ob(Sine križevačke, Belovar. — 33. S. Milutinovid
i sinovi trgovačka tvrđka, Pančevo, — 34. Petrović Lazar, kot. šumar petrovaradinske
imovne obdine, Morović, ^ 35. Viahović liija, šum. pristav brodske imovne
obćine, Trnjane i 36. Uh-ich Dragutin, šum. poslovodja kod vlastelinstva Kutjevo.
II. Kao članovi II. razreda. P. u. gg.:
Sliedec^i lugari ogulinske imovne obdine: 73. Durakovic David, Ogulin. —


74. Ivković Vajo, Gomirje. — 75 Mirić Petar, Generalskisto). — 76. Cuvurvija Mile^
Pnraišlje. — 77. Mamula Gjoko, Gomirje. — 78. Zatezalo Rade, Dubrava. —
79. Polovina Simo, Gomirje. — 80. Mrvoš Gajo, Mrkopolje. — 81. Sertić Petar,
Modruš. — 82. Šojat Matija, Modruš. — 83. Stipanović Matija, Tovuuj. — 84. Milovaiiović
Petar, Josipdol. -— 85. Trbovie Todor, Gomirje. — 8G, Mamula Jovo, Vrbovsko.
87. Podkonjak Gabre, Desinerlca. — 88. Musulin Ste van, Hreljin. — 89. Pavlovih
Petar, Popovoselo. — 90. VignjevJd Mde, Mnsnlinskipotok.— 91, Kušic Simo, Zagorje.
— 92. Piškur Franjo. Sv. Petar. — 93. Kosauovid Trifun, Jasenak i 94, Vujnović
Mile, Vitunj.
Izpravak tiskarske pogrieške.


U broju V., „Šumar. Hsta^ u razpravi „šuma ili drveće u aarodn. pjesniČtvu i
u prozi" na strani 189 u 13. redku odozdo uvakla se je nehotice krupna
tiskarska pogrieška, koja cio smisao vriedja, jer ondje stoji : prem ćemo se manje
ogrieSiti, ako rečemo: hrastova, grabrova, bukova s a s t o j i n a itd.", docim bi t^j
stavak imao ovako glasiti: „prem demo se manje ogriesiti, ako rečemo:
hrastova, grabrova, bukova porasti Ina, nego kad velimo lirastova, grabrova,
bukova, sastojina itd " — što neka izvok naši vriedni čitatelji dobrohotno izpraviti po
rečenom izpravku.


Dopisnica uredničtva.


P. n. gg. i to: T. A. u S. —- A. B. u B. — P. B. u M. Vaše viesti oglasismo
po Vašoj želji, izvolite i u buduče sjetiti se nas, primit ćemo i najmanju viest ili
crticu sa zahvalnošču. — G, P. u P. Vas cienjeni članak nemogosmo na jednom uvrstiti
u predležeći broj, nego ga preloraismo na sgodnom mjestu, svršetak sliedit 6e u budućem
broju. — V. B u G. Izvolite nam nastavak Vašeg članka prlposlati pravodobno
za buduči^broj, da ga možemo uvrstiti; u ostalom hvala Vam liepa na Vašoj pripravnosti.
— Podjedno molimo sve nage štovane članove i vriedne sustručare, da nas se
siete kad i kad, priposlav nam koji članak ili crtu; ima dosta materijala u praktičnom
zanimanju šumarskom, koje če nam vazda za naš družtveui list dobro doći.
Uredničtvo i naklada hrv„-slav. šumarskoga družtva. — Tisak C. Albrechta.