DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1887 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 272 —


preko kojih potonjih griBljavioe prelaze, već su dovoljne, da tuča odnosno oblak
raztrgaju i odvrate."
Premda ovi navodi o postajanju tuče itnaju samo mjestnu vriednost za
okolicu Aargau-sku, to nam ipak pružaju podatke dosta jasne za opažanje tuče
u vlastitoj okolici. Nu unatoč svih dojakošnjih opažaja, ostaje nam ipak pravi
razlog 0 postanku tuce još sveudilj nejasan, akoprem bje baš taj pojav naravi
po mnogih naravoslovcih dosada dovoljno proučen.
Lavoslav pl. Buch tumači, da kada se jedan zračni stup više ugrije,
nego li susjedni, onda dolazi dizajuć se u zrak u gornje ledene i>()jase, sačini
oblak, a parne čestice srnrzBU se i obrate u snieg, koji se zatim polagano,
spajajuć se s parom, i)rctvara u krugljice tuče, ter se u toj formi kao vii>eći
oblak prilično dugo uzdržati mogu. Konačno preuzme mah težina krugljica, a
onda se sve silom obori na zemlju.
Glaischer i Flamariou mniju opet, da je glavniji uvjet za tvorenje tuče
neobično brzo ohladnjenje zraka u visini. (Svršit <´e se.).


XIIST^K:_


Družtvene viesti.


Novi utemeijiteljni član šumarskoga dmžtva. Presvjotli gospodin
M i ! a n G h y c z y d e e a d e m - A s s a e t A b 1 a n c z - K fi r t h, c. ki-. k oraornik i kr.
ugar. minIster(jalni savjetnik i. sliiž., veleposjednik CVbarski, pristuj)!^,* je u hrvat.slav,
šumiirsko družtvo kao utemeijiteljni član, položiv u to ime iznos od stotinu forinti.


Zakoni i normativne naredbe.


Pravo drvarije u obeinskoj šumi jest i posije provedene segregacije
realno pravo, koje pripada svakdanjemu vlastniku urbar, selišta. Kr. podžupanija
u Tnkovani izrekla je 7 listopada 1884, br. 3641 sliedeću odluku: Ivan K..
Karlo N.. Jakov G. i Eoza Kl. iz Babske pritužili sn se, da im prijašnji vlastniei
njihove nepokretne imovine uzkvaćnju praVo drvarije u šumi obćine Novaki i Babska,
koja je segregneijom tim obt^inam pripala.


Davši kr. podžiipanija predmet ove pritužbe svestrano izpifcatij dokazalo se je :


i. da je Bono K. iz Novaka god. 1874., još prije provedene segregacije, cielo svoje
selištno pristojaliste t. j . kuću i ´^j^ selištnih zemalja prodao Jakovu G., a ovaj ga
opet prepisao Franji K.. a on pritužitelja Ivanu K. — Bono K. je medjutim um;o,
a njegova žena Kata udala se, 2a Tošu M. Drvariju na ovo selištno pristojališfce odpadajudu
uživao je Ivan K. sve do prošle godine, dok mu je Kata M. sa svojim mužem
neoduze, držeć, ako pravo drvarije i pravo na pašnjak nije zajedno sa selistnlmi
zemljami prodano i to naročito u ugovor upisano, da ono kupcu tih zemalja ni
nepripada.
2, Karlo N. je god, 1881,, dakle posije provedene segregacije, četvrt urbar,
selišta od Martina B. k Novaka kupio. I on je do prošle godine na selište odpadšu