DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1887 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 261 —


Dapače nebi se srnijo nijedan od nas iz kola to^; zajedničkog tiastojaiija
izkijučiti. A kad pri/.najenio, da je to (lu:^an svaki od na^ činiti, to bi morala
naročito oko toga {»rionuti družtva i dotični članovi tili družtva.


Obzirom na prednavedeno obrazloženje dužno je upravo naše šumarsko
družt\´o u zajednici sa. gospodarskim družtvoin i u sporaznmku s trgovačko —
obrtničkimi komorami pobrinuti se u prvom redu za })odizanje industrijenarodno-gospodarstvene privriede u na^^oj zemlji


Sve ove tri zajednice imaju jednu te istu zadaću, a bas s toga treba]bi, da u uži save^ stupe Separatizam i zasebni rad neće nam donieti željenog
ploda, a ako ga i nemjerodavnom mnienju bilo bi dakle od velike koristi koli po pojedine grau´^
naše proizvodnje, toli i po obrt i trgovinu, Icad bi pomenute zajednice zajed
nički naše privriedae izvore čistili otvarali. Hoću da kažem, kada bi sva važnija
narodno-j)rivriedna pitanja n sporazumkn rješavali. Tim putein došlo bi i
naše šumarstvo laglje ili barem brže do onih uvjeta,, koji mu nharnost stvaraju
i vriednost šumskih proizvoda podižu.


Podići narodno blagostanje bilo je i biti će težak posao, te baš s toga i
treba, da svi ozbiljno i složno sa sjedinjenimi silami oko toga nastojimo.


Našem narodu [U´ieti bieda i nevolja sa svijuh strana. Na^ je ratar osirotio;
njegovo je stanje i)Ostalo očajnim. Jer kad je već u ^^pltomom Srieniu"
nužda i nevolja seljaka obhrvala, kako li mora biti našem jadnom primorcu i
narodu u kršnoj i kamenitoj Liki i Krbavi!?


Pa ni naš zanatlija nije u boljem položaju. On još životari, što se veli,
ali nije ni on daleko od groba, koji mu se stritnom utakmicom,izkapa


0 inoj trgovini nećemo dalje ni govoriti.


Stupaimo dakle napried i promišljajum o shoduih mjerab, koje bi se poprimiti
imale za unapredjivanje domaće industrije u obće, a naročito za podizanje
naše šumske privriede. B —ć-


Meteoroložka opažanja pogledom na šumsko gospodarstvo.


Piše 0, Pausa.


Počam od ustrojstva imovne obćine g. 1874. zasnovao sam po „Judeich´s
Porsteinrichtung" preporučenu t. z. „Revierchronik", a uvedenu naputkom ZA
uredjenje šumskoga gospodarstva u cislitavskoj državnoj šumskoj upravi od
god. 1878. pod naslovom „Gedenkbuch", — koju sam označio imenom „ITspomenar
za šumsku upravu kod IL banske imovne obćine" nakanom, da imaju u
istom ubilježene činjenice, koje bi inače možebiti ostale u dotičnih spisih zaboravljene,
— služiti uputnikom koli meni samom u potrebitom slučaju, toii
u svoje vrieme mojem nasljedniku za brzo orientiranje glede obstojećih i
dojakošnjih šumsko-gos})odarstvenih dogodjaja u upravi pomenute imovne obćine.