DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1887 str. 28     <-- 28 -->        PDF

^ 260 —


vovova? — Tesari, knlari, stolari, bačvari i drvorezci zanimaju se jedino h~
radjivniijeiii drva. Sve druge zanatlije trebaju drveno orudje i s[)ra\e. ter drvo
za grijanje — pa neka preradjuju koju mu dra.^-o /irovinu. Srrojbar troši treslo,
bojađisar mastilo i boju od Pum. bilja. Mnogi trebaju terpentin i ^molu, endj
i pepelikii. Eto se vrć preradjuju i borove četinje za pi´a\ljenje posteljine. Od
lika prave se asure i konopci, od mekog drva artija, i bog samo zna, u što sve
ć.e s vremenom industrija upotriebiti šum. proizvode.


Koliko se tvornica bavi danas s izrađjivanjem kućnog namještaja, parketa,
kočija i t. d.^ koliko ima staklana, koje pepeliku troše, gdje su pivare,
žganičare, kreeane, i druoj podhvati, a da i ne spominjemo one ogromne peći,
u kojih se tope kovine? Koliko svega toga razvijena industrija ima - naravno
ne kod nas ~ već u tudjem svietu — i sve to samo uz pripomoć šum: proizvoda
postojati i raditi može.


Zanatlije i tvornićari trebaju nebrojene zgrade, željeznice, ceste, mostove,
vodogradnje; a to sve zahtjeva manje više drva za gradju i gorivo. Pa kada
već skoro sve zanatlije trebaju veliku množinu drva za svoje oru´ije, što da
kažemo onda za tvornice? Kobko se i kakovih se drva troši tamo! Koliko
vodenih i suhih kolesa, koliko vretena, greda i drugih oprema ovdje u obće treba?


Kada se uzme u račun ona množina drva, što ju graditelji za kuće i
drusje zgrade, za brodove itd. izradjuju; koliko se stabala za jedan oveći most
iziskuje, i koliko takovih mostova post^^ji —- ili barem treba da postoji —
pa kad se uzmu u račun one hiljade i hiljade hvati drva, koja u raznih tvorničkih
sgradah, zanatljijskih radionicah, ter u parnih strojevih i na raznih
drugih ognjištih izgore: kada si čovjek sve to predstavi, onda se mora u
istinu uvjeriti, da je šumska privrieda glavna činjenica sa podizanje industrije
i obi´atno. da je razvijena industrija po šumsku privriedu i njezino razširenje
i unapredjivanje prvi i najhitniji uvjet.


Gdje ne ima razvijene industrije, tu nemože drvo doći do ciene, a ako
koji proizvod prave ciene ne ima, onda je njegova produkcija po dotično,^poduzetnika
ne samo štetna nego i ubitačna.


Lahko je dakle u Francuzkoj i Njemačkoj podizati šume, gdje je industrija
do svog vrška došla, ali je težko nama ovdje, gdje je obrt u povoju.
Šta ćemo mi postići uz našu, industriju, ako o ovoj u obće možemo jedva i
govoriti. Jer gdje na tisuću duša dolazi samo dvadeset i tri obrtnika, kao što
u „spomenici, 0 bečkoj svjetskoj izložbi od god. 1873/´ đr. Tetar Matković
navadja, tu je industrija više nego traljava. Neimam pri ruci novije statistike,
ali ako je danas štogod bolje, još je veonia daleko od dobra- Bez valjanih
puteva. bez željeznica, bez stručno izobraženih radnika i drugih za podizanje
iiuždnih uvjeta, nepodiže se nigdje industrija. A da mi na svemu tom zbilja
osktdjcvamo, to kriti niti je uputno, niti je od kakovo koristi. Usuprot tomu
mora ovu nemilu činjenicu svaki od nas, kojemu je iole do podizanja blagostanja
u našoj domovini stalo, dobro i zrelo prosuditi, ter podjedno svojski
nastojati i razmišljati o načinu, kako da se to stanje na bolje okrene.