DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1887 str. 23     <-- 23 -->        PDF

^ 255 —


Prirastnjak.^


u IV. svezku šumarskoga lista t. g. opisao je i pobliže protumačio p, n.


g. Pausa uporabu Pres^lerova prirastnjaka, a raislim, da ne ćo biti sgorega,
ako saznamo sto.o;odj i o postanku tog važno<( šumarskog instrumenta, te ako
promotrimo razvoj istoga pocam od prvih pokuca do sadašnjeg mu oblika.
U najnovije vrieme došlo je do razmirica glede izuma prirastnjaka tim,
što je pl. Cotta, izdavši članak pod naslovom „Pressler und Tharauder Zuwachsbohrer"
u II, svezku od „Forstliche Blatter" ovoga godišta, nazvao Presslera
samo „intellectuellnim začetnikom", a nipošto izumiteljem prirastnjaka,
za koga drži, da su ga izumili braća Ernest i Heinrich Rjssel puškari u Tharaudu,
kojim bješe Pressler naručio, da niu načine „dlieto", kojim bi mogao
iz drveta izbiti iver, a da se godovi nerazkinu. — Ernest Ejssel izjavi, da je
to nemoguće; brat njegov Heinrich, koji je bio ujedno i drvodjelac, razmišijajuć
0 toj stvari, došao je do zaključka, da će možda poći za rukom, ako i ne
sa đlietom, a ono sa svrdlom, i po njegovoj osnovi načiniše oba brata
prvi prirastnjak, — Taj po njima conštruirani prirastnjak naličio je sadašnjemu,
imao je uzke zavojke, te se mogao upotrebljivati samo pomoćju prociepa i čekića;
bijaše vrlo nesavršen, ali se je dao već rabiti kako tako kod iztraživanja
prirasta bukve. — Pressler je kašnje zajedno s braćom Rvssel tu conštrukciju
lahko popravljao, dok nije napokon prirastnjak dobio sadašnju formu. — Kad
bi sve ovo istina biia, to bi Presslera j)r]padak vrlo mala zasluga kod i^uma
prirastnjaka, nu u istinu, kao što ćemo kasnije čuti, nije tomu tako. — Protivnici
prof. Presslera i njegove nauke kušaju svako sredstvo ne bi li smanjili
njegove zasluge, koje vsi je oko unapredjenja šumarstva stekao, te tim, kako
sami kažu, razkinuli onaj ninbus, kojim ga okružuju njegovi privrženici, pa je
imao služiti kao takovo sredstvo i prirastnjak. — Prijateljem Presslerovim nije
stoga moglo biti dovoljnim dokazom ono, što je pl. Cotta glede prirastnjaka
naveo, te su se pobrinuli, da se stvar razjasni i dokaže, komu pripada zasluga
izunia. Usljeđ toga donio je gore spomenuti list u IV. sve:?ku članak o istom
predmeta, koji je potekao iz pera dr. Judeicha, direktora šum. akademije u
Tijarandu, i koji je opovrgnuo mnienje pl Cotte ter koji članak će nas tim
više zanimati, što je sasma objektivno pisan, a ujedno nara predočuje čitavi
razvoj prirastnjaka.


S izumom prirastnjaka nije baš tako br^o išlo, kao što je pl. Cotta mislio.
— Pressler nam nije na žalost ostavio dovoljno primjeraka, da bi mpratiti kroz sve stupnjeve razvoj prirastnjaka, od istih se nadjoše samo njekoliko
u sbirci šum. akademije u Tharandu.


Kod prvih pokusa upotrebljivao je Pressler z\ istraživanje i)rirasta drveća
njeko dlieto, koje je priličilo poznatomu dlietu Nordlingera, služećemu u


^´´ Ovim Izi-Azom okrstio je gosp. pisac predležećeg čknka „Z a-u´a chs b o h rer"
te i mi sa svoje str-anc prilivaćamo tu oznaku, jer nam se ^iui susvnm shvatljiva
i razumljiva. Uredništvo,