DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1887 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— 227 -
Ovako u kratko nacrtasmo smjer i zadaću Gayevove knjige, koju preporuČMino
viasim stručarom sbog važnosti predmeta^ koji se u njoj ozbiljno rajspravJja. V. B —^.


Lovstvo.


Lov n a šljuke na vlastelinstvu Dolnjo-MiholjaSkom Njez. Preuzvišenosti gospodje
Štefanije pl. Mailath od Szekhely-a n Slavoniji; u proljeću 1887.


Toplo kišovito doba slledjaše toplomu jugozapadnjaku, koji bijaše raztopio ostanke
mrljavoga sniega, a četvrti dan se ukazaše ugodni sunčani dani, jer se sve zače radovati
pribižujucera se proljeću. Skvorci se vratisucfe njili brzaše veselo Čevrljajud po polju^ a dobra ševa veselo letjaže nebu pod
oblake pozdraviti žarko sunašce; — rieŽju sve odisase sladkim (čeznućem za novo nastajiićim
životom.


Dali su nadošli naši mili gosti — šljuke? mišljaše svaki lovac!


Dne 9. ožujka bje pri obhodu šume opažena prva šljuka, pa poslije duge stanke
dohvatismo veselo pušku, da — kao što svake godine — zadovoljimo svojoj doista
ugodnoj dužnosti, pazeć na let (Strich) šljuka. Vrieme bijaše povoljno, a mi se veselo
zaputismo medju drvlje, da potražimo poznata dobra stajališta.


Dana 13. ožujka zapoSe let, ali odma po zalazu sunca, ter se nemogaše čuti
niti ono- za lovca veselo „pst", „pst", „guar", „^^^^" i — uzrok toj nepovoljnosti
biti 6e bio po svoj prilici svaku večer nastupJvši iztoČnjak, ali usuprot tomu neJzgabismo
nadu na bolje odnošaje. .


Tada se iznenada okrene smjer vjetra; nastupivši sjevero-iztoČnjak ušutka najednoč
sve navjestitelje prolječa, a oblaci puni sniega nakupiše se na obzorju, uništivši
našu prvu rados´; — zima btjede joŠ jednoč pokazati svoju moć. Temperatura pade
na G´/g^R, a snieg izmjenice sa soHkom započe padati i padaše gotovo 6 dana, ter
dostiže na zemlji visinu od kojih 25 cm. U cielom izgledaše vrieme kao da je božid,
a ne približujuči se uzkrs.


Na siromašne ptičice nadodje trista jada: govedarka, škvorac, ševa i dr. potražiše
si obitavalište blizu Čovječjih stanova, jer se uslied nastavše nužde nekim načinom kao
pripitomljene usudiše — na stotine brojeć — na smetJšta, vrtno drveće i t. d.


Isto tako mnogo morade trpjeti i šljuka. Samo u blizini voda mogasmo vidjeti
dosta često ove naše zlo podvorene goste, kako se težko i tromo uzdižu, pa poslije
kratkog leta opet upadaju.


Pojedine šljuke bjehu vidjevane i u kućnih bašćah, pa kad bi se uzdigle, moglo
se je po njihovom letu opaziti, da su veoma iznemogle, ter da bez cilja lieću.


Napokon — napokon pobjedi proljeće, a neprijazna zima morade se naglo ukloniti.
Let šljuka postade sve boljim^ pak pošto ih je vidjeno dne 25. ožujka na 4 stajališta
15 komada, bude odma odredjeno, da se započmu hajke.


U tu svrhu na.dodjoše dne 2 7´ ožujka sliedeći visoki gosti na riedko to veselje
— dobroc^a lova na šljuke —amo : gg, grof Emil Szechenji, mkgrf. Edaiund Pailavicini,


e. kr. komornici Gjuro i Bela pl. Szegedj i grof Josip Mailath.
Premda je uslied kopnjenja sniega nadoŠla visoka voda poplavila mnogo površine,
to je ipak još uvjek preostalo dosta valjanog terraina za lov, a uztrajnost vještih
strielaca osjeguraše dobru lovinu.


I zaista bje uspjeh lova — u 7 cielih i 2 polu lovna dana — sliedeći: 162
šumske i 1 ritska šljuka, 8 lisica i 5 kom. grabežljivih ptica.


Valja još napomenuti, da se na više nego polovici sveukupnog lovišta nije nit.
lovilo, i da je po odlazku visokih gostih šumarsko osoblje ustrielilo joŠ dalnjlh 49 šljuka
2 divje mačke i 4 lisice, ter je po tom rezultat cieloga lova ovaj: 211 šumskih i 1
ritska šljuka, 12 lisica, 2 divje mačke i 5 kom. grabežljivih ptica. Lambert Žerdik .