DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1887 str. 9     <-- 9 -->        PDF

~ 149 —


Kratko izvješće o poučnoj ekskurziji slušatelja šumarstva
na visokoj školi za zemljotežtvo u Beču u šume ^^Salzkammerguta^^
godine (886.^


´ Piše D. P.


Profesori šumarstva A, vitez Guttenberg i šumarnik Gr. Henschel poduzeli
su kao što prijašnih,´tako i godine 1886. sa slušatelji šumarstva pou6no putovanje.
Cilj istoga bilo je veličanstveno velegorje Salzkammerguta, čije šume,
gledom na moderne principije racionalnog šumskog gospodarstva, punim pravom
zauzimlju jedno od prvih mjesta u monarkiji.


Dne 14. srpnja jutrom oko 8 sati sastalo se nas njekoliko slušatelja na
kolodvorn zapadne željeznice, odkuda smo s obojicom gore navedenib profesora
krenuli put Mitternđorfa. Veći dio slušatelja, koji su imali sudjelovati kod ove
ekskurzije, bio je već pred 8 dana pod vodstvom prof. bar. A. Seckendorffa
odputovao u Korušku, da razvidi razne radnje o zagradjenju bujica. Kano što
bijaše programom ustanovljeno, imali su nam se isti pridružiti na postaji pred
Mitterndorfom. Tako je u istinu i bilo.


U Mitterndorfu dočeka nas mnogo šumarskih držarnih činovnika, a na
čela im šumarnik Forster, koji nas oduševljeno pozdraviše.


Pošto je već 4 sata poslije podne bilo, pobrinuli smo se najprije za stanove
u kojih ćemo prenoćiti, a odmah zatim podjosmo, da razgledamo 2 kilm. odaljeno
šumsko biljevište u Angernu u upravnom kotaru Hinterberg. To biljevište, kao
i ono, koje smo razvidili sutradan u čuvarskom kotaru Grubegg, vrlo je dobro
osnovan, zaštićen proti zapadnom vjetru i tlo mu je izvrstno. Forma mu je
-quadratiČna, sastoji se iz 8 tabla, a svaka tabla ima 13 gredica, ogradjen je
proti divljači i blagu visokim plotom iz drvenih oblica. Plot opasan je takodjer
dubokim jarkom. Sjeme se sije u 10 cm. široke i 10 do 20 cm. razdaljene
žliebove. Uzgaja se u njem ponajviše omorika fabies excelsa), zatim ariš (Iarix
europaea) i crni bor (pinus austriaca). Nasijane gredice pokrivaju se na obranu
pticam drvenimi rešetkami. Priugotav]janje istih stoji 10 novč, po m^ i traju
po više godina. Biljke presadjuju se u drugoj godini.


Taj posao obavljaju žene, jedna žena može popriečno 1.200 do 1.400
biljka na dan presaditi, a plača joj se dnevno 60 novč. — Omorike na pr.
presadjuju se s običnim drvenim klinom u redove 15—20 cm. ođaljene, a
razmak biljka u redovih iznaša 8—15 cm. Istom kada biljke 4 godine navrše,
razsađjuju se po culturah u jame, koje se kopaju trebežnjačom (Rodehaue);
potrebito je 4.500 biljka, razsadjivanje po hektaru stoji 23 for.


U upravnom kotaru Hinterberg razsađjuje se na godinu 115.000 omorikovih,


60.000 arišovih i 8.000 biljka crnog bora, popriečno izdaje isti kotar za oba
biljevišta i za kulture 16.000 for. na godinu.
* Ovo izvjesile dobismo ođ mladog prijatelja Šumara na visokoj Školi u BeSu, ter
predpostavljamo, da 6e mnogog od gospode Čitatelja zanimati.