DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1887 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 146 —


M J^ m M ~~ m ,^^ , , . , , , .-M — m 200


i— : = 100 : p pru´astni postotak množine p = -r-—; X —~
ako neol)siže ^J previše godina i ako nije previsok, n. pr. ako neprekoraći 5,
tada predstojeći obličak —r~-^~ X — se veoma približava točnom računu


sbroj n


p. = 100 (\f_M__ _ ^ j
koji se upotriebljuje samo za znanstvena iztraživanja; docim prijašnji obličak
dovoljan je za uporabu u praksi. Da netrebamo račun oblička I. provadjati,


P
već jednostavno iz odnosnog promjera -^ prirastni postotak pronaći, sastavio
je dr. Pressler dvije skrižaljke, koje se u njegovih djelih svagdje nalaze, i to:
skrižaljku br. 22. za proračun prirastnog postotka množine na ležeće m stablu,
a- br. 23. za proračun istoga na stojeće m stablu.


U sliedećem pokazati ćemo, kako se proračun prirastnog postotka obavlja,


uporabiv gori pomenute skrižaljke, ili u pomanjkanju istih. Neka nam je dakle:
p = sađanjem promjeru stabla na mjernom mjestu nu bez kore;
Fr = promjera na isfcom mjesta prije n godina nu be2 kore;
D ^= sadanjoj duljini debla odnosno visini stabla;
d =s istoj prije n godina;
li i S2 = širini od n godišnjih kolobara na jednoj i drugoj strani pro


mjera izvrtane tarotine;
Š -^- ši ~\-Š2. ^= F — pr = prirastu promjera ili kružne plohe;
F P F
A = ——;—r-=== —r-= ^ ^ odnosnom relativnom promjeru;
si + S2 S F — pr


D
A === -^——j =^ odnosnoj duljini (visini);
Pfg =^ godišnjem postotku debljine u nazad i
Fnp = godišnjem postotku debljine u napred.


I. IztraživaBJe i proražunanje bez skrižaljke.
a) Na ležećem deblu.


Deblo mora se najprije prirastno-pravno obrubiti,fc.j . kod n do 1.3n godišnjih
kolobara ili godova. Poslije toga izmjerimo točno promjer P (odbiv debljinu
kore obijuh krajeva) u sredini duljine prirastno-pravno obrubljenog deblaustanovimo na tom mjestu izvrtanjem tarotine na jednom i drugom^kraju širinu
k i .^2 a iz toga Š.


Padne li nam mjesto, gdje nam valja P mjeriti, na izbočinu jednog ogranka
stabla, tada izvrtamo jednu tarotinu š\ izpod a drugu h iznad te izbočtne.
Kada smo tako sve točno na milimetre izmjerili, računamo: prirastni po