DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1887 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 145 —


8.
Popilečna debljina kore (po ... . izinjerah) ... . cm.
9.
Promjer bez kore P (a sredini duljine debla) ... . cm.
10.
Broi godina {n) , _ .
11.
Širina posljednjih n godišnjih kolobara: a) na jednoj strani (si) ... .
cm., h) na suprotnoj strani (š-z) .... cm.
12. Ukupna širina (prirast promjera Š =^ ši -]-š-z) .... cm.
P
13.
Odnosf"´ promjer/´v´)
14.
Postotak prirasta drvne gromađe
,.„ .. (u natrag . ..v s´^ natrag
n
godisnii { . -, 1-godisnji i


^ in napried
l^i napried


Šema II. k iztraživanju prirasta po Pressleru na stojećem
stablu.


1. Vrst drveća: Hrast lužnjak.
2. Doba
stabla: 180 godina.
3.
Stajalište stabla: u riedkom sklopu.
4.
Prediel šume: LipovaSa okr. I. odsj. 1. Naplavina, humozno ilovasto
tlo, ravni položaj, izvrgnut poplavi r´eke „Save". Prebornom sječom
prijašnjih razđobja prekinut sklop, dielom suhobrka sastojina= Na jutru
20 stabala, aritm. srednje stablo 78 cm. kod 24 m. čitave visine..
5.
Vrieme iztraživanja: 7. srpnja 1883.
6.
Promjer mjeren u visini glave skupa sa korom: 86´7 cm.
7.
Popriećna debljina kore (uslied dvie izmjere): 5"4 cm,
8.
Promjer P bez kore u visini glave: 8l"3 cm,
9. Broj godina (na koliko se iztraživanje proteglo): 10.
10.
Širina posljednjih (10) godišnjih kolobara: a) na jednoj strani (.<´i) = 2-0 cm.,
b) r)di suprotnoj strani (.S2) = 2´5 cm.
11.
Ukupna širina (prirast debljine): >$=si4-s2 = 4-5 cm.
fP^
81-3


12.
Odnosni promjer \^) = ´4~5 = ^^
13.
Početak krošnje: duboko.
14.
Uzrast u visinu: dovršen.
14.
Stupac uzrastnog razreda: IL
16.
Prirastni postotak drvne gromade
,_ .. fu natrag 13 ^ ,.„ . ( u natnig Po ^
lO-godišnji - 1 io l-godiŠD]i { J i ->
^ -^ lunapned 13 / I unapned 1*3
To proračunavanje prirastnog postotka po Presslerovoi metodi uporabom
prirastnog svrdla (ZuAvachsbohrer) temelji se na sliedećem razmatranju: Dr.
Pressler .najme ne- izvađja prirastni postotak drvnih zaliha p niti iz sadanje
drvne gromade M f^ednoga stabla), niti iz one od prijašnjih n godina m^ već
IZ njezme srednje vriednosti —^—, te proračunava iz razmjera