DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1887 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 1,77 za
narodno gospodarstvo i rudarstvo od 16. sie(5nja 1850. (d. z, 1. god. 1850, svezak


r. strana 643,), da <5e se kod remene županijske oblasti dne 25. travnja t. g. obdržavali
nižji, državni izpit za čuvare šuma i za šumarsko-tehntčko i pomodno osoblje. Vlastoručno
pisane i po propisu blljegovane molbenice, obložene s krstmm listom, svjedodžbom
t^udorednosti i oznaČenjem u koliko je dotični molitelj svojoj vojničkoj dužnosti udovoljio,
treba putem predpostavljene oblasti do 31, ožujka t. g. na pomenufcu župan, oblast
pođnieti. Svaki kandidat ima prije izpita u ruke predsjednika izpitnog povjerenstva u
ime izpitne takse 5 for. položiti.
Iznajmljenje šumskili sječiua na prelazno poljsko gospodarenje. Gospodarstveni
ured gjurgjevačke imovne obćine oglasio je javnu ustmenu dražbu dne 1., 2.,
4., 5. i 6. travnja 1887. ob iznajmljenju sječina Lug, Sušinski berek, Babinopolje,
Ždalarska sječina i Pepelara, nadalje Šumskib čistina Belovina i kod Sipkovog koraka
u ukupnoj površini od 196 rali 1333 Q** na prelazno poljsko gospodarenje. Dražba
obaviti će se na licu mjesta. Dražbeni uvjeti mogu se uviditi kod pomenutog gospodarstvenog
ureda i kod kot. šumarija u Novigradu i Grjurgjevcu.


Poziv na obću izložbu u Nšmet-Palanku. Eksekutivni odbor za pomenutu
izložbu priposlao nam je svoj poziv zamolbom, da ga u naš Ust uvrstimo. To činimo
drage volje. Svrha te izložbe je u prvom redu predstaviti napriedak na polju domačeg
gospodarstva, industrije i obrta ondješnje okolice, a u drugom redu i ciele zemlje,
s toga ne imaju inozemci prava na kakovo odlikovanje za svoje proizvode. Tlo one
okolice osobito je prikladno za produkciju lana i dubana; s toga će isti predmeti naročito
zastupani biti u izvrstnoj kvaliteti u gospodarstvenoj skupini izložbe. A pošto
susjedna sriemska županija obiluje na osobite vrsti vina, Šumskih proizvodih, imenito
na drvu za svakovrstnu građju i tvorivo te na izvrstnom voću, to se za stalno nadati,
da će i ta županija na izložbi dovoljno zastupana biti.


Međju ostalimi produkti valja osobitu pozornost obratiti na svilogojstvo, govedarstvo,
stočarstvo i na industriju domaćih fabrika, koje grane narodnog gospodarstva u
ondješnjoj okolici osobito napreduju. Osim toga valja nastojati, da se izlože proizvodi
domaćih raznih obrtnika, ženske radnje i t. d., ter da se tim pobudi svaki na još
veći rad i uztrajnost svoje obrtne grane.


Nemet-Palank a s 0—i Uj-Palankom leži na Dunavu (B4cs-Bodrožka županija),
ima poŠtarski i brzojavni ured ter podunavsku parobrodarsku agenciju, živahan promet
u obće s više svratištah, uređjenih svakom mogućom udobnošću i t. d.


Mjesto za izložbu opredieljeno je u sgradi kazina, u perivoju i u nuzsgradah,
podignutih u tu svrhu. Prostor za izložbene objekte računa se po
jednom četv. metru od 4 for. do 1 for. 50 nč- niže.


Izložba otvorit će se 5. lipnja t. g. a traje do 17. srpnja t. g.


Prijave za izložbu imaju dotičnici najdulje do 10. svibnja t. g. obaviti a prijavljene
predmete treba počam od 10. do najdulje 20. svibnja t. g. odpremati na
„eksekutivni odbor obće izložbe u Neme t-Pa I4nku", Nadalje ako dptični
izložitelj želi, to će mu se njegovi predmeti uz odštetu od 10 nč. po komadu do
najviše 1 met. cent tež´me od parobrodarske agencije ili poštarskog ureda dostaviti do
izložbenih prostorija.


Na zahtjev dostaviti će se odmah svakomu dotična pravila i prijavni arki, a
pođjedno daje se i svaka zatražena obavjest u gornjem smjeru, samo se valja obratiti
-´"´^. predpomenuti odbor,


više i \i^ šta iz posestrime Dalmacije. C. kr. dalmat. namjestničtvo objelodanilo
krvnosti za pbznanu namjestničtva od 24. slečnja 1859., pokr. list, drugi dio, br. 6.
u obće Dobiva´i^^^^^ l´>va s razloga, što „p oj a m zabran a lova" kao što ga
najuć staklenku, ´´^^a.na od 21. ožujka 1832. br. 4192.— 1112. neodgovara dovoljno