DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1887 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 176 —


Obćinar, tjednik za upravu i javnu sigurnost, uredjuje ga Dr. Milorad
vitez Cuculić, Kao što vet^ sšm naslov ovog Usta označuje, zastapa isti sveob(5e interese,
odnoseće se na javnu npravu i sigurnost; donosi dakle sve naredbe i naputke^ izdane
u rečenom smjera. Ved s tog razloga je „Obćiaar´ ´ dobar priručnik svakom,
koji se bavi s javnom npravom, ter se najtoplije preporučuje imenito pako svim gradskim
i ob<5inskim poglavarstvom^ političkim oblastlm, a takodjer i imovnim obdinam.
Ciena mn je na cielu godinu 6 for., prema tomu razmjerno na Četvrt i pol godine
1 for, 50 nove. odnosno 3 for. Izlazi svakoga četvrtka.


Lovstvo«


Lov Kjegove carske Visosti kraljevića Budolfa na otoku Krku, Njegova
carska Visost kraljević Kudolf sa svojim Šurjakom, princom Filipom od Coburga, posjetila
je, u najstrožem j^incognitu", u mjesecu siečnju t. g. otok Krk u Isv´u Dolazak
Njegove Visosti imao je svrhu lova na letučad oko omišaljskog jezera i okolišnih šuma.
Uspjeh lova bio je sliedeči:


U Dubašnici ustrieljeno je 2, siečnja 8 šljuka i jedna velika jarebica.; pri tom
dakako pucale su samo Njihove Visosti. Sliedeči dan lovilo se je blizu Njivica boljim
uspjehom: ustrieljeno je 13 šljuka i 3 zeca. A 4. sieČnja lovilo se je blizu Omišlja,
gdje su 4 velike jarebice, jedna sova ušara i jedan golub ustrieljeni.


Drži sGj đa je cjelokupnim uspjehom Njegova Visost bila pođpuno zadovoljna, te
se je nađatij da če u budude Češće pohadjati ove krajeve.
Uspjeh lova god. 1886. varaždinskog lovnog družtva. U dotičnom lovištu
ubijeno je u svemu 1800 zečeva, 1500 jarebica, 35 gnjetelja i 1 tvorac.


Lov u lovištili vlastelinstva Klenovnik (županija varaždinska) g. 1^81.
do uključivo 1886. U svemu ubijeno je tečajem tih šest godina koristne divljači:
1 jelen, 81 srnjak, 1288 zečeva, 7 divlj. kunića, 463 gnjetalja, 91 Iještarka, 1055
jarebica, 224 prepelica, 11 pataka, 221 šljuka, ine divljači 56 kom; ukupno 8498 kom, ;
g rabe ž Ij i V aca : 40 lisica, 5 jazavaca, 1 vidra, 8 divljih mačaka, 8 kuna, 4 tvorca,
105 lasica, 140 jastreba, 2 sovuljke, 172 sove, 154 kobca, 407 svraka i 395 vrana,
ukupno 1441 kom.


Osobne vlestL


Imenovanje. Kot. šumar u Samoboru gosp. Ivan Partaš imenovan je asistentom
za šumarsku struku na kralj, gospodarsko-šumarskom učilištu u Križevcih.
Umirovljenje. Nađlugar Filipović i lugar Maroševič, obadva petrovaradinske
imovne obćine, umirovljeni su.


Sitnice.


Natječaj za popunjenje mjesta akcesiste odnosno Šumarskog vježbenika kod


II. banske imovne obćine n Petrinji oglasio je gospodarstveni- ured pomenute imovne
obćine. S prvim mjestom skopčana je godišnja plaća od 600 for. i stanarina od 100
for,, s drugim pako mjestom godišnja nagrada od 400 for.
Po pi´opisu obložene molbenice valja putem predpostavljene oblasti ili ^^^f/Jjjjie
eventualno putem nadležne političke oblasti do 30. ožujka 1887, na gospod"
ured prednavedene imovne obćine upraviti. x ,


^Sfiži izpit za pomoćno lugarske osoblje. Kraljevska žu^u
Vukovaru oglasila je dne 2. veljače t. g, broj 2.608 u smislu Bar^