DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1887 str. 3     <-- 3 -->        PDF

^ 143 —


rohrchen", koji služe za ustanovljenje širine godova. U taj kapak možemo u
ostalom spremiti već ii^vrtane tarotine a takodjer i loj, kojim valja svrdao namazati,
kada imamo tvrda drva sa gustimi godovi vrtati na pr. grab, bukvu,
hrast i druge slične vrsti ili pako, da svrdao čuvamo od hrdje.


Sto se vrtanja samog tiče, to se ima svrdao, položiv ga na koru stabla,
s početka lagano okretati, držeć ga okomito na os duljine stabla, ovako postavljeno
imade se u jndnom pravcu okretati, dakle ne lievo i opet desno, več
samo desno. Kad se svrdao jednom u drvo uhvati, možemo ga do poprilici
6 cm. duboko uvrtati. Kod osobito tvrdih vrsti drva preporučuje se tarotinu
izvaditi samo na ´d—4 cm. ili pako ako baš uztreba, da bude ista 6 cm. dugačka,
treba prije svrdao izvana lojom namazati. Kad je svrdao do stanovite dubljine
uvrtan, onda se igla N u´iurne u svrdao medju nutarnju stienu istoga i tarotinu
sve do oštrice 5, a sada se svrdao vrati za jedno dva zavoja natrag i izvadi
obično onda tarotinu skupa sa iglom N. Nu da se tarotina usiied toga neprelomi,
to preporučujem istu ne prije izvaditi dok nije čitav svrdao iz stabla izvrtan.
To se osobito preporučuje u onih jelovih i smriekovih sastojinah, kod kojih
uplivom tla ili vanjskih odnošaja godovi slab ili rahao savez imaju tako, da je
težko izvrtati cielu neprelomljenu tarotinu. U tom pogledu daje se ujedno po
tarotini zaključiti i na fizikalnu dobrota drva glede čvrstoće i nosivosti.


Kada se tarotina izvadi treba ju dobrim .„.,..~-—-.
nožem duljinom njenom obrezati na primjer
(Sehenschnitt), da se godovi bolje vide.


Izmjera linearne širine godišnjih kolobara prirasta na drvnoj plohi promjera,
kao i brojenje godina istih na tarotini samoj, obaviti se može prostim
okom, jer u stojbinah i okolnostih, gdje bi se za tu izmjeru i prebrojenje
godova na izvrtanoj tarotini morali poslužiti povećalom, tada je godišnji prirast
tako neznatan i uvrštuje se u najnižju stojbinsku dobrotu tako, da će tu težko
nastati pitanje, da li ćemo u obće taj prirast ustanoviti sa „sbiljno V^´Vo" ^1´
„jedva 74"/o"´ Nu opet bez povećala nećemo moći biti, ako nam naše iztraživanje
služi ne lih praktično-gospodarskim već znanstvenim svrham. ,


Za izmjeru širine tih godišnjih prirasta na drvnoj plohi promjera odnosno
na našoj tarotini, poslužiti se možemo u kapku kutije J5 spravljenimi žljebići,
u koje položimo izvrtanu tarotinu; te razdieljenjem u miilimetre, kojim su isti
providjeni, odčitamo koliko mihmetara obuzima stanoviti broj godišnjih prirasta.


Kod svih četinjača kao i kod hrasta, jasena, bresta i kestena dobro su
vidljivi godišnji kolobari prirasta; dočim na pr. kod graba, bukve, breze, javora
i inih vrsti ovi se težko mogu razlučiti, buđuć se t. z. jesensko drvo od ljetnog
ne razlikuje ni u boji ni u jedrosti, tako da se pojedini kolobari godišnjih
pi´irasta ni povećalom nedadu točnošću ustanoviti. U takovih slučajevih poslužit
se valja uspješno s crvenim anilinom, bojadisanim absolutnim špiritom,
s kojom tekućinom tarotinu namažemo.


Pošto prirast proljetnog drva prema onomu jesenskog mnogo više vode u
svojih stanica sadržava, to će proljetni prirast drva tu tekućinu željno i