DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1887 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 168 —


Eazumjeva se, da bi bilo probitačno, kad bi kod takovih prodaja sudjelovali
vlastnici lova, kupiv takovo oružje ma bilo i za to, da ga posije
unište. Ali žaliti je, da oni svaki put nemogu saznati, kad će se takovo oružje
prodavati, đočim se drugi žaeaju takovo tako rekuć iztrošeno željezo kupovati,
bojeć se, da neće zanj ni toliko dobiti od željezara, koliki je trošak nabave.


Drugačije bilo bi, kad vlastnik lova nebi bio dužan predati zaplienjeno
oružje, nego kad bi prema do sad stečenom izkustvu mogao položiti njeku
osječnu svotu u iibožku blagajnu.


Tim bi po vremenu nestalo takozvanib „giunta´´ sve to više, te bi se
svaki zvierokradica promišljao, da si kupi novu novcatu pušku za skup novac.


Bilo bi sad umjestno još što šta navesti iz zakona od god. 1870., nu i
toga bit će dosta, te prelistajmo sad zakon o porezu na puške i lov od godine
1883. zak. cl XXIII


Po § 23. dužni su obć. načelnici na to pripaziti, da svatko porez za
pušku plati, a § 24. opredieljuje globu od 5 do 25 for., ako bi tko posjed
svoje puške zatajio.


Ali ove zakonske ustanove različito tumače obćinski načelnici — naime,
da su oni u tom posredovati dužni samo na čiju prijavu t. j . samo onda, ako
jim s koje strane zaista prijavljeno bude, da ima njetko pušku, ali da ju je
zatajio. Suvišno bi bilo kazati, da je skrajna bludnja, ako bi tko dotičnu zak.
ustanovu ovako tumačio.


Po mom uvjerenju dužni su obć. načelnici svaku poreznu prikratu na
puške iztražiti i globiti.


Da oni ovoj dužnosti neudovoljavaju, — netreba se ni malo čuditi, ako
promislimo, da je načelnik kod pučanstva zazoran, jer se on bavi sa ovrhovoditeljem
oko sakupljanja poreza i provadja ovrhe za dužne daće, a buđuć se
on svake 3 godine; opetovano birati mora, neželi se omraziti svojim biračem,
te tako se na račun toga mnogo grieši proti gore rečenoj zakon, ustanovi.


U § 42. i 43. naznačene globe za dohodarne prestupke vrlo su osjetljive,
ali su ipak za zvierokradicu većinom bezkoristne, a to s toga, što. se takove
globe pretvaraju u neznatnu kazan zatvora onda, ako se sbog siromaštva od
zvierokrađice gotov novac dobiti nemože (vidi § 48.), što obično bude.


Ovako biva i kod svih prije navedenih prestupaka zakona o lovu od god.
1870. po smislu § 37.


Tko našega seljaka u glavu pozna ~ mora uztvrditi, da se ovakovim
postupkom neće do haka doći zvierokradji, a za to ovakove kradje sve veći
mah preotimlju. Našega seljaka osjetljivo boli, kad mora zakonom ustanovljenu
globu novcem platiti, dočim on s lahke ruke prima kazan zatvora, koji mu
služi više za odmaranje, a ne za sramotu. Osobito ovo valja za zvierokradicu
od zanata. Zvierokradici i drugač težko je stati na kapu, jer ga često zaštićuje
grožnja, da će se osvetiti onomu, koji bi ga prijavio, pa zato su prijave od
suseljana tako riedke, kao što je biela vrana medju vranami. Pa kolike neprilike
ima prijavitelj zvierokrađice uzdržati!