DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1887 str. 27     <-- 27 -->        PDF

- 167 ~
Po § 27. dozvoljeno jo od zvierokradice oduzeti pušku i divijać, te predati
kotarskoj oblasti. Nego u zakonu nije ništa ustanovljeno, što se ima sa zaplienjenom
divljači učiniti, a nije nigdje govora, da li vlastniku lovišta za
ubijenu ili iuako ranjenu divljač kakova odšteta pripada, prem se to iz § 19.
naslućuje, buduć ovlašteniku lovišta pripada sva koristna ili škodljiva divljač,
koja je ubijena u njegovu lovištu.


Pitanje glede manje ili veće odštete nije pri tom odlučujuće; nu pored
zakonske manjkavosti mogu i u tom nastati različita mnenja izmedju sudca i
tužitelja.


Ako je po mojem nemjerođavnom mnienju pravedno, da ovlaštenik lova
neupotriebi svoje lovno pravo sbog pomnažanja divljači uvrieme lovostaje, t. j .
da on za vrieme lovostaje neće ubijati svoju divljač, a toga radi svaku kradju
ili oštećenje divljači ćak tečajem po zakonu dozvoljene lovnje više ucienjuje,
nego što bi on inače za tu divljač privriedio, kad bi ju kupeu prodao, onda bi
zaista pravedno bilo, da i sudac dosudi oštećeniku veću odštetu, nego što je
po zakonu odmjerena odšteta sa 6 for. za jednu u mjesecu svibnju ubijenu
srnu, od koje jedno ili dvoje netom otelitih laneta skapati mora i od koje srne
bi on đalnji omladak od 3 srnčadi očekivati mogao, buduć razborit lovac samo
one srne ubija, koje su sbog starosti jalove.


§ 27. nadalje zabranjuje vlašteniku ili njegovom službeniku na svoj rovaš
(na svoj račun) poduzeti premetačinu, bila ona ma kako opravdana. S gledišta
gradjanskog prava ma bila ova ustanova najbolja, ali moramo dvojiti, da je
ona od praktične vriednosti, jer ako pomislimo, da je kotarska oblast često
put vrlo-* odaljena od prebivališta tuženikova: to je od prijave do odredjene
premetačine minulo vrieme obično osujetilo svaki dokaz za okrivljenikovu
krivnju, jer je on do tad svaki trag jur zametnuo. Za to bi prikladnije bilo,
da takove premetačine na prijavu obave dotična obćinska poglavarstva, koja
su pri rucL , v


U § 32. dopušta se ubiti psa bez gospodara u tudjem lovištu, nu ništa
se ondje nespominje, što se ima sa gospodarom psa učiniti, ako takovo pseto
u njegovoj pratnji divljač goni i progoni, što se to kod naše pastirčađi često
sbiva.


Zaplienjeno oružje ima se po § 37. na korist ubožke blagajne one obćine
razprodati, u čijem je okolišu dotični prekršaj počinjen.
Prem se ovoj ustanovi prigovoriti nemaže, ipak je ona posredno za ovlaštenika
lova dosta teretna.
Na taj način zaplienjeno oružje neima skoro nikakove vriednosti, te je
iz izkustva dokazano, da se od prodaje takova oružja slab utržak dobije.


- Ovakovo često nevaljano i iztrošeno oružje kupuje za bezcieiiu ponajviše
s^m seljak, koji prvašnjemu vlastniku t. j . zvierokradici izpod ruke za bud što
natrag proda, ili daruje uz obećanje, da će mu zanj zeca ili drugu lovinu dometi,
te tako dolazi isto oružje u one iste ruke, u kojih je bilo prije zapliene.