DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1887 str. 20     <-- 20 -->        PDF

„ 160 —


PhjUobius aTgentatas, pineti i uniformis. ~ Hylobius abietis, Melites germanicus,
Apoderas corjli. —


Hilesinini: Carplioboras minimus i Poljgrapbus pubescens, —


Tomicini: Tomicus bidentatus, tjpograpbus, ceinbrae, curvidens, cbalcograpbus,
uiicrographus,; Drjocoetes bicolor i Crjplialus piceae u fagi.
Cerambicidae: Tetropium luridum; Rbaglum indicator; Pogonocherus
fasciciilarius; Pachyta colaris.
GhrysoB)elidae: Clytbra 4 punctata i longimana; Galeruca crataegi; Lvaa
tremulae, aeaea, cupreum.


B. Lepidoptera. Dasichyra pudibunda; Hyponomeuta padella. —
C. Hymeiioptera. Syrex juvencus. —
Od koristnih kukaca nadjeni su: Carabus auriteus i violaceus; nadalje
Ditoma
crenata.
Popis nekojih phanerogama iz flore Salzkammerguta.


1. Mouocotvledone. Eriophorum vaginatum u Hinterbergu ; Juncus
buforius u jarcih kod Weyregg-a; Tofiekla calyculata kod Waldbaclistub-a ;
Pariš qiiadrifoIia na sječinah gdje i prijašna; Majautbemum bifolium u sastojinah
nad Mitterndorf-om, veoma mnogo; Narcissus poeticus mnogo na Uvađah kod
Mitterndorf-a; Orchis maculata svagdje dosfca; Gymna.denm conopsea pokraj
Hallstadt-a; PJatanthera bifolia svagdje po livadah; Listera ovata kod Grundelsee-
a; Cypripedium calcedus Hinterberg.
2. Dicotyledone. Nuphar luteum na jezeru Krottensee; Taxus baccata
u sastojinah kod Hallstadt-a i Gosaumtihl-a; Coryllus avellana u cuvarskom
kotaru Weyreck čini „Iješnakove šume" (za batine i za obruče); Adenostyles
alpina svagdje; Homogyne alpina iia Wakibach - Strubfall-u; Bellidiastrum
Michelii gdje i prijašna; Arnica montana na livadah nuz Tragopogon pratensis,
skoro svagdje; Senecio syl?aticus na sječina kod Mitterndorf-a; Lonicera xylosteum,
nigra i alpigena kod Hallstadta; Menyanthes trifoliata u močvarah na
granici kotara Hinterberg i Grundlsee; Atropa belladona sječ. kod Mitterndorf-
a; Veronica ceccabunga; Pinguicula alpina blizu Monđsee-a; Pinguicula
vuigaris na položitih mjestih u svoj okolici; Primala auricula nekoliko komada
nam je doneseno iz vrlo visokih brđina; Pyrola rotundifolia, secunda i uniflora
u okolici Mitterndorf-a; Sascifi´aga muscoides kod Scharfling-a; Clematis vitalba
kod Mondsee-a; Atragene alpina kod Hallstadt-a; Aconitum napellus na livadah
kod Graundena; Corydahs ochroleuca južna bilina, samo nekoliko exemp!ara
nadjeno kod Ischl-a; Hesperis matronalis kod Scharliinga; Parnassia palustris
kod Mitterndorf-a; Geranium phaeum na livadah kod GmumJen-a; Rosa alpina
na sječinah i kod potoka bhzu Mitterndorf-a, ter napokon Geum urbanun kod
Weyregg-a, —
(Pridržali smo samo latinska znanstvena imena, buduć će jih svaki stručar
laglje razumieti. Uredničtvo).