DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1887 str. 2     <-- 2 -->        PDF

— u^ —


njem prirasta upitnih drvnih zahha postignuti iitjeli, a cesto puta i s toga,
što se za takova i/traživanja zahtjeva najveća točnost, koju šumar u praksi
nikad ni netraži, a istu se u tom pravcu u svakom slučaju ni iiezahtieva.


Nu mislio ma koji od šumarskih straćara o tora predmetu što mu drago,
to danas ipak više nepostoji sumnja: da nam iz stabala samih Presslerovim
svrdlom izvrtane tarotine (Bob^spinie) odgovaraju na pitanja jeli i kako na^a
stabla u času jošte prirašćuju i kako na taj piirast ovi ili oni tehnički ili naravni
uplivi djeluju, te da na temelju tako dobivenih odgovora zaključivati
možemo na valjanost našega gospodarstva i one gospodarske odredbe, koje valja
u buduće predu zeti?


Osim toga što su takova iztraživauja Presslerovim s\.´dIom od znatne
koristi za pravac našega gospodarstva, to su ista ništa manje i veoma zanimiva;
osobito na pr. ako se preduznie poslije provedenog proredjivanja pogledom na
povišenje prirasta; nakon navodnjenja ili izsuvšenja šumskog tla; nadalje nakon
izvedenja čistih sjeća radi ustanovljenja upliva takove sječe na obližnje, studenim
i vlažnim vjetrom izvržene sastojine, kao što i na težkom, slabom i zakrasnjenom
tlu se nalazeće sastojine; kod ustanovljenja probitnih poslieđica uplivajućih
na povišenje prirasta uslied porabe oplodnih sječa u onih sastojinah, koje
3u se do tog vremena u podpunom sklopu nalazile; nadalje kad se imaju
štetne posliedice steljarenja u sastojinah glede prirasta istih ustanoviti i t. d.
Doista samo sve zanimiva-i važna pitanja.


T>


m


%r^-UU:^,Dp^


^´ wr:r mfifvirie^.


Presslerov svrdao predočuje nam predležeća slika po đosadanjem njegovom
sustavu. Šuplje držalo B G služi ujedno kao tok svrdlu i sačinjava tako složeno
kovnu kutiju od 13 cm. duljine i 2 cm. promjera debljine, kako se dakle vidi,
može ga svaki 1ahko u žepu sobom nositi.


Kod uporabe svrdla u šumi treba samo kapak kutije odšarafiti i isti
skupa s iglom ISf izvaditi te nastaviti kako nam to slika pokazuje. U drugi
kapak kutije B mogu se spraviti jedan ili dva žljebića t. z, „Mikrometer