DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1887 str. 19     <-- 19 -->        PDF

vodeće iz ´Weyregg-a u Weidenbach, koja je u duljini od 290´23 m. gradjepa´
troškom od 326´5e for. Najveći pad joj je i^o-— Oko podne prispiesrao do
vodostaje o Weidenbach-ii, gdje smo objedovali i odmah nastavili svoj put do
uprav« kotara Auracli. Na granici istoga dočeka nas šum. uprav. Swaton a
Bauner, oprostiv se s nami, vrati se natrag. — Put vodio nas je ponajviše kroz
stare šume a mimogred razgledasmo i biljevište u Aurachtbal-u. Isto ima 75
gredica, a uzgaja se omorika i ariš; đvje gredice bile su zasadjeoe sa douglas


— jelom. — Za podržavanje vlage i proti draču pokrivaju se prostori izmedju
redova biljka s mahovinom i kolei. U blizini tog biljevišta nalazi se cultura,
zasadjena arižom, omorikom, a nješto i douglas-jelom i ^ellingtonijom; ove
posljedne dvje vrsti uspjevaju vrlo dobro, te je na obranu proti divljaci svaka
biljka plotićem ogradjena, buduć su u mladosti vrlo nježne i zahtievaju s toga
veliku pažnju. —
U mjestu EeidmuM, kamo sada stigosmo, tjera se vrlo primitivna drvorezbarska
industrija, kao i u cielome Aurachtbal-u. Ljudi su siromašni^ akoprem
osobito marljivi i uztrajni, a izradjuju sasvim jednostavne drvene žlice, ^đielice,
škatulje, igračke i t. d, — Ciena tih produkta vrlo je nizka; tako stoji n. pr.
12 komada lašćenih bukovih žlica 4 nove., 6 škatulja razue veličine 4 novč.


— Država podupire ove ljude, dajuć im drva najbolje vrsti uz vrlo neznatnu
eienu.
Iz Eeidmiihl-a nastavismo naš put dalje te stigosmo pred večer iia :vidik´
Gmunden-a, konačnog cilja naše exkursije.
Došav u Gmunden smjestismo se u hotelu „Zum goldenen Brunnen" i
sprovedosmo večer u vrlo ugodnoj zabavi u odličnom družtvu množine državnih
šum. činovnika, koji nas bjehu počastili svojim posjetom. —.


Sutradan, dne 20. srpnja, razgledasmo šumarski muzej, koji se nalazi usgradi
c. kr. Forst- und Domainen-Direkcije. U tom muzeju, stvorenom ponajviše
trudom šum. činovnika Salzkammergut-a, nalazi se vrlo zanimivih predmeta,kao:
sbirka razne vrsti drvlja, ruda, predhistoričkih ostanaka, drvarske indu-,
strije; entomoložka i ornitholožka sbirka te napokon sbirka drvarskog oruđja.-
Eazgledav ovaj muzej podjosmo objedovati, a posije podne nakon srdačnog
oproštaja sa gg. šum. činovnicim, zapadnom željeznicom u Beč.


Tim se svrši ovogodišnja za nas vrlo poučna i zauimiva exkursija u Salz-kammergut.
Popis na exkursiji nađjenih a šumi štetnih gljiva i kukaca.


Gljive. "´_,.. . - .
Melampsora Goppertiana, Peziza Wilkomii, Trametes rađiciperda i Aeci


dium elatinum. . .
Kukci .
A. Coleoptera. Malacodermata: Cantharis fusca i obscnra. —Bupre


stidae: Anthaxia 4punctata. — Lamellicornia: Phjloterpa horticola. — Cnrculionidae:
Otiorhjnchus niger, oblongus, planatus i gematus; Poljdrossus micans;