DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1887 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 168 —


Šume su omorikove, te su, da lakše odoljivaju vjetru, pomješane s jelom
i arižem. Obhodnja je ustanovljena na 80 god. -~ Proredjivanje se rano počiina i
če^to opetuje, tim čestim proredjivanjem umanjuje se broj stabala, ali je prirast
usljed većega pristupa svjetla vrlo velik, kao što se može uviditi iz sliedećih
primjera. —


U omorikovoj šumi 60 godina staroj, pomješanoj s bukvom i jelom, imadu
srednja omorikova stabla temeljni promjer 32 cm., visoka su 27 m., dakle
imadu po prilici 1 m^ drvne gromade (po Iia. 500 m^); u drugoj 55godišnjoj
šumi omorike i bukve, iznaša kod bukve temeljni promjer 22 cm., visina 20 m.,
kod omorike tem- promjer 38 cm,, visina 22 m.; postotak prirasta gromade
iznaša u zadnjih 10 god. kod bukve 2*87o, kod omorike 5´.3%.


Šumarnik Vogl pokaza nam mnogo odrezaka omorike, koji imadu godove
\/2—1 cm. široke, a drvo je unatoč tako znatnih godova vrlo liepe boje i
jednolično.


Ondje vidjesmo i klaštrenje stabala. Dječaci od 14—15 god. uzpnu se
na stabla, po prilici 12 m. visoko, te odpile Aler-ovom pilom tik stabla pocam
odozgor do dole pojedine grane. Svako oštećenje stabla izbjegava se. — Taj
im posao ide vrlo brzo od ruke tako, da svaki na dan 15 — 20 stabala oklaštri,
a na jedno jutro dodje po prilici ´200 stabala. Takovim uzgojem polučuje šumarnik
Vogl kod dosta nizke obhodnje od 80 god. mnogo veći postotak građjevnog
drva. —


Na više odrezakah omorike i jele pokazivao nam je isti šumarnik uspješno
djelovanje klaštrenja stabala Kod njeke drvarske kolibe počašćeni bijasmo
obilnim objedom a zatim krenusmo pješke u St. Georgen Putem tumačio nam
je prof. Guttenberg razdielenje obhžnjih šuma. U St. Georgen-u dočeka nas
više kočija bar. Mayr-a, te oprostiv se sa šumarnikom Vogl-om i zahvaliv mu
se na trudu i požrtvovnosti, odvezosmo se u Attersee, gdje prenoćismo.


Dne 19. srpnja prevezosmo se preko jezera (Attersee) u Weyregg. Naš
novi provodić šum. upravitelj Bauner odvede nas najprije do pilane. Ista pripada
državi. Voda tjera vehko naijevaće kolo, s kojim su spojene dvje pile na
jaram, svaki na jedan rez^ a režu se tu razne vrsti dasaka. Šum. uprav. Bauner
priobći nam svoja iztraživanja o gubitku materijala kod pilenja. U tu svrhu
proračunan je kubični sadržaj od 722 trupca sa 324´26 m^; zatim kub. sadržaj
od 4877 komada izradjene robe sa 2l8´i8 m^, gubitak materijala iznaša dakle
32?!% Bilancija pilane je sliedeća: Prihod 9327-28 for., razhod 8442*47 for.;
ostaje dakle .kao čisti dohodak 884-8! for. — Kubični metar izradjene robe
obzirom na gubitak materijala stoji 9-25 for., a prodaje se popriečno po 9*965 f.;
čisti prihod je dakle usljed pilenja po kubič. m. 0´7n for. —


Čuvarski kotar Weyregg zauzimlje 1760 ha. šume. Glavni užitci bacaju
godimice 11924 m^ a medjutomni užitci 366 ra´* ~ Sadanja zaliha drvne
gromade proračunana je na 617931 m% a normalna zaliha na 467460 ur^;
ostaje dakle kao višak 150471 m^ Od pilane krenusmo mimo „Jagerstuhla",
koji pripada slikaru Pausinger-u, i dodjosmo do novo sagradjene šumske ceste,