DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1887 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 157 —


Nakon 2 sata hodaprispjesmo do šaiua, koje pripadaju gospoštiji JiogV´^,
koja je vlastničtvo bar. Mayra Melnhof. — Šumarnik Vogl dočeka nas na
granici šuma gospoštije i prijazno nas pozove, da razgledamo pojedine sastojine.


Gospoštija Kogl* u gornjoj Austriji ima po prilici 2300 ha, šume. Položajem
pripadaju iste alpinskom predgorju, a stojbinski odnošaji sa uzrastu vrlo
povoljni, tlo je dobro, sastoji se iz pjeskovite ilovače, koja leži na bečkom
pješcancu, nadmorska visina je 500—1000 m. Samo mali dio spada diluviju,
djelomice sa tresetištem i močvaroni, koja se već odvodnjuje i ozgaja.


G-ospodari se u tih šnmah po pravom typu „finan ci jalnog gospodarenja",
koji način šumarenja datira se još od god. 1860., dakle početkom
Presslerove nauke o čistom prihodu. Svaka sastojina smatra se kao posebna
gospodarstvena cjelost, te se u njoj šumari neovisno od susjednih sastojina. Izmeđju
sastojina nalaze se obsjeci (Loshieb), kojimi se postigne, da ;se sastojine,
stupivše u dobu financijalne zrelosti, sjeći mogu bez okvira na ostale^ a. i
susjedne ..sastojine opasane gustim rubom, odoljevaju lahko vjetrovom.


Boljeg razjašnjenja radi donosimo u sliedećoj skici ovakav obsjek.


y, ŽlZa.Z:t^.


^.


60 f^ofi.´. ^rasU/jirui ´;


CO^od´^Soufioj^^^


Isti je proveden god. 1868-, te postepeno od 4 na 8 i 12 m. raširen,
prostire se podjedno 20 m. pod bilom, te je tu (na sadašnjoj granici sastojine)
s uspjehom bukva nješto jače primješana s omorikom, da sječni rub može lakše
odoljevati vjetrovom. Sječa stare sastojine poduzeta je god. 1879.^ te su još i
sada prama sjev.-zap. i zap, exponirani rubovi sastojine sasma netaknuti
Drugim sličnim obsjekom, kojeg još pregledasmo, jest skoro u dozrieloj dobi
nalazeća se sastojina, kod koje su stabla na rubu sada 30—35 m. visoka,
s vrlo dobrim uspjehom osamljena i proti zapadnom vjetru obranjena.


. Ova kao što i u salzburžkih šumah bar. Mayr Melnhof-a sabrana iz-^.
kustva, ovlašćuju nas, da bi mogli ovakove obsjeke, a tim i samostalno
šumarenje u sastojinah gorskih predjela, u mnogo većem obsegu upotriebiti,
nego smo do sada to činiU.


* „Oester. Vierteljahresschrift f. Forstwesei:i" 2. Heft 1885. „Die Keinertrags- u.
Bestandesvvirthschaft in ihrer praktisclien Durchfuhrung" Forstrath Prof. Eitfc. v. Guttenberg
contra Prof. Dr. v. Bauer.
12