DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1887 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— lupo
više stotina prostor, metara drva. Odpreraa biva tako, da se „Holzbogen"
s uzetom za ladju priveže, koja ga preko jezera prevuče. — Uspjeh tog na&ina
odpreme ovisi ponajviše o vrememi, jer kod uzburkana jezera drva svaki čas
iz okvira izkakuju. Nadalje posjetismo blizu Hallstadta nalazeću se saiinu.
Upravitelj iste Kirnbauer vodio nas je po svih prostorijah i obširno nam tumačio
priredjivanje soli.


Tava, u kojoj se raztopljena sol (raztopina od 32 kilgr. soli u 1 hl. vode)
izparuje, jest najveća svoje vrsti. Pod tavom nalazi se ognjište a loži se drvom.
Godišnja potreba drva iznaša 18.900 m^ Ta salina producira svake godine
85,000 centi soli. Sol se s grebljicami iz tave f^rne u Ćabre, tu se čvrsto sbije
i pusti stajati. Nakon 2 sata otvrdne sol u toliko, da se može iz 6abralzvaditi
i u sušione prenesti. Kad je sol sasraa otvrđnula, važe se sortira i spravlja u
magacine.


Zahvalivši se Kirnbaueru na njegovoj pripravnosti krenusmo na Salzberg,
gdje smo imali ručati.


Putem zaustavismo se kod spomenika pok. šum. savjetnika Wunderbalđingera,
koji si je velike zasluge stekao za šumarstvo u ovih krajevih, uredivši šume
Salkammerguta. Nastaviv naš put dalje, dodjosmo i do omorikove sastojine,
kojoj grane za stelju klaštre. Na tarotini, koju izvadismo Presslerovim svrdlom
za izpitanje prirasta, mogosmo čitati svu tužna povjest ove sastojine. U periodah
klaštrenja su godovi vrlo uzki, prirast neznatan Šumarnik Forster napomene,
da kod ovakovog gospodarenja stablu srce izgnjije, te se može samo za gorivo
upotriebiti. Penjuć se uzbrdice stigosmo do šum. puta, koji se upravo dogradjuje.
Isti nas je vrlo zanimao, kao i tumačenje šumarnika Forstera o tegotnom odpremanju
šumskih proizvoda u ovom planinskom terrainu. U prvo doba spuštali
su trupce na užeta sa visokih bočina u dolinu, koje su onda dalje splavljaH.
Takovo spuštanje stojalo je mnogo (po komadu 70 novč.), a i calo bijaše znatan.
Kasnije sagradjen je preko duboka ponora kliz ledom s padom od 28"/o i šum.
put od klizi do tocila> Kod ovog odpremanja klizom, dalje putem i tocilom
stajao je jedan trupac 20 novč. A sada će se i taj kliz napustiti, te će se
put upravo do sječina izgraditi, što će i opet smanjiti troškove odpremanja.


Suma, koja nas je još dielila od Salzberga jest državna, ali je rezervirana
za saiinu (Eeservatwald), te ima istu drvom obskrbljivati. Gospodari se prebornom
sječom. Ima tu omorika 40 m. visokih sa prsnim promjerom od 50 cm.
Presslerovim svrdlom za prirast osvjedočismo se o sasvim pravilnom prirastu.


U toj šumi vidjesmo i više zagrada bujice .Lauterbach" iz drva načinjenih.
To sgodom branio se je šumar Forster proti napadanju svojih protivnika, kao
da on zagovara zagrade gradjene jedino iz drva, predpostavljajuć iste onim iz
kamena. „Bolje išta, nego ništa" veU on, jer u predjelih, gdje ne ima dovoljnih
sredstava za kamenite gradjevine, vrlo je potrebito, da se barem privremeno
nješto učini proti bujicam, te da se drvene zagrade podignu, koje se mogu
kašnje uvjek zamjeniti kamenitimi.