DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1887 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 152.—
obijanju srnjaka, koje je sasma sjegurao, samo ako su biljke dobro nz kolac
privezane.


Pošto je već U sati prije podne bilo, požurismo se, da prispijemo čim
prije k pilani, gdje nas je objed čekao. Za kratko vrieme prispjesmo pred
pilanu (vlasfcničtvo bečke firme ^erste osterr. Fenster-Thiiren und FussbodenFabrJks-
Gesellscliafb"), upra\]te]j iste primi nas vrlo prijazno i ponudi nam, da
još prije objeda rp^gledamo pilanu.


Pilana je solidno i prostrano građjena i vrlo dobro uredjena. Motor je
voda, koja tjera 15 stopa široko i 19 stopa u promjeru obsižuće naljevaće
koleso, koje je spojeno sa tri pile na jaram i 7 razno velikih kružnih pila.
Jedan jaram radi na 9, drugi na 12 rezova (Bundgatter), a treći na jedan rez
(Saumgatter). — Oba prva jarma čine 65—70, posljednji 85—90 okreta u
času. Kod dva jarma je ribanje postojano, a kod trećeg izprekidano. — Kružne
pile služe za krajenje i prerezivanje. Pilana izradjuje mostnice 2—4 palca,
daske ^J4—^/4´´, letve "74—´^1^´* debele. Ukupno consnmira ova pilana iz držaYT>%
šuma na godinu 200.000 m^ drva.


U 2 sata poslije podne ođvezosmo se kolima u Oedernthalj a odavle podjosmo
dalje pješke. Put nas je vodio preko tresetišta i močvara, Natresetnom
tlu vidili smo mnogo zakržljanih crnih bora.


Veruć se po tih putevih i gazeć blato i vodu, dovinusmo se grebena,
odkud se spustismo k Grunđlsee-u.


Parobrodić preveze nas na dugu obalu jezera, koja leži bliže trgovišta
Aussee. Na izlievu jezera Grundlsee-a nalazi se vodostaja (Klause) iz,drva sagrađjena,
koja već od početka 19. stoljeća tu postoji. Od te vodostaje splavljaju
se drva u kanalih do više ondje nalazećih se drvnih tovarišta.


Šum. upravitelj Frutschnigg upozori nas na expres-pilu (k. k. priv. Expressage
von Gebrltder KirscH), s kojom on ovdje pokuse pravi u svrhu, da se odluči
0 njeiioj valjanost. Isti gospodin nam je medju ostaUm saobćio, da su
rađr^ei, koji s njom pile, već gđjekoju manu izpravili. Nadalje imali smo priliku
upoznati se pilom´za prerezivanje pilota pod vodom i s manipulacijom iste.
Za kratko vrieme stigosmo u trgovište Aussee, gdje smo u hotelu „Hakl"
prenoćili.


Imam još spomenuti, da nam je prof. A. Guttenberg o starih sastojinah
prve bonitete upravnog kotara Hinterberg zanimive podatke priobćio, jer je on
te sastojine pred kratko vrieme taksirao pomoćju pokusnih ploha.


Ti podatci jesu sliedeći: