DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1887 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 150 —


Zatim razgleđasiBO dio 6´6 kilm. duge šumske cesfce (Oedernthalstrasse),
koja je moderno gradjena pred đvje godine troškom od 16.000 for. (ujedno
sa tri drvena mosta).


S obijuh strana ove ceste nalazi se nekoliko omorikovih sastojina, koje
pripadaju državi, ali su, da se ostala šuma rieši nemilih servituta, izlucene od
iste a razdjeljene na parcele, koje su pravoužitnikom na uživanje dodjeljene.


Ove sastojine nepružaju one koristi, koju bi po svojoj stojbini donositi
morale, kada bi se s njima valjano gospodarilo.


Pravoužitnici smiju, pošto su se kod šumarskog ureda prijavili, sušanj
sgrtati, granje za stelju klaštriti, drvo za gorivo i gradju sjeći, a ako koji iz
dodielene mu parcele ne bi mogao svoju kućnu potrebu pokriti, mora mu se
ista iz ostale šume podmiriti. Gospodari se prebornom sječom (tako zvani
„aufgeteilter Planterwal(l).i Kiaštrenje stabala biva tim, da se dotičnik željeznim
penjalom na drvo popne i sve grane počam od vrha do dole odsieče. Ovakovo
kiaštrenje je vrlo štetno i ubitačno za svako drvo, jer nm se time uvjeti razvoja
oduzimlju. -^v


Poslije toga razgledasmo njeke obalne zagrade (Uferversicherungen) riečice
Salze i povratismo se u Mitterndorf, ondje prenoćismo.


Šumski upravni kotar Hinterberg zaprema 9574 ha. produktivnoga šum.
tla, 332 ha. poljodjelstvu namienjenog tla, 4029 ha. neproduktivnog tla (putovi
i vode). , .


Etat redovitom sječnjom iznaša . . 18270 m^


„ u prebornoj šumi „ . . 9150 nr^


u šumah dodjeljenih pravoužitnikom 6010 m´^


međjutimni užitci iznašaju 450 m^


vanredni užitci 320 m"^


ukupno .. 34200 m´^


Obhodnja ustanovljena je na 120 do 140 godina.


Sadanja zaliha = 2,oOG.020 ny\ a normalna zaliha = 1,430.570 nr´*.
Ovaj višak, kog valja na 60 godina razdieliti i uživati, dolazi od tuda, što je
60"/o šume više od 100 god. staro.


Sumarnik Nekola spomenuo je, koli je važna i težka služba lugara u ovih
gorskih priedjelih i upozorio nas na službenu lugarsku knjižicu, koja je sastavljena
po njegovom naputku. Knjiga je razdjeljena na sliedeće odsjeke:


1. Dnevnik, 2. Različita važna opažanja, 3. Kradja i odšteta. 4. Popis raznih,
radnja. 5. Opažanja o manjkavih inedjah. 6. Inventar.
U tu knjigu napiše, ako je potrebito i šum. upravitelj ukor ili opomenu
dotičnom lu^i^aru. Knjiga se svake godine zamienjuje novom.
Dne 15, srpnja krenusmo u jutro rano pod vodstvom šumarnika Forstera
u biljevište za uzgajanje limbe (pinus cembra), za iine rezbarije osobito upotrebljivo
drvo, koje još i dan danas hrani drvorezbarskom industrijom u Tirolu
čitava sela.