DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1887 str. 1     <-- 1 -->        PDF

iimamH IM.


Br. 4. u ZAGREBU, 1 travnja 1887, God. XL


Presslerov svrdao; koji rabi za izmjeru i proračunavanje
drvnog prihoda.


Godine 1883. potaklo se pitanje, da li bi se mogla uvažiti molba pravonžitnika
njekih posavskih sela, da se naime napusti predzabraiia u jednom
predjelu savskog luga. Šuma da se dakle otvori paši i žirovini na ra2;đobje od
15—20 god. dotle, dok se digne podmiadak drugih sječina u toliko, da se ta
površina može otvoriti ugonu marve.


U svrhu valjanog riešenja toga pitanja imala se je ponajprije brojevno
iztražiti financijalna žrtva;, koja bi se uvaženjem te molbe dopriniela ua
korist i razvitak poljskoga gospodarstva, te da se uzmogne prosuditi, da li ta
žrtva šume stoji u razmjeru sa koristi, koja nastaje tim za poljsko go^podai´sstvo.


Uporabom Presslerovog svrdla pribavio sam si za riešenje toga važnog
pitanja potrebite glavn e podatk e iz stabala samih. Podatci ti bijahu mi
nepobitnim dokazom financijalne važnosti tog pitanja.


Ne samo u ovom već i u mnogih drugih pitanjih tekom moje šumske
prakse dobro mi je došao Presslerov svrdao, jer sam s istim u kratko vrieme
bez daljnje štete stabala dobivao podatke nepobitnih brojka, koje mi služiše
dokazom u raznih sUcnih šumskih pitanjih.


Poznato je svakomu naobraženomu šumaru, da se je pokojni Pressler
morao hrabro boriti, da svojim literarnim djehm i strojevim put prokrči u
šumarskoj publici, pošto je imao mnogo´ protivnika stručara. Nu u takovih
slučajevih napadaja od strane svojih literarnih protivnika održa Pressler svaki
put pobjedu, jer su se njegova djela i izumi vazda temeljili na čvrstoj znanstvenoj
podlozi, te se nslied toga nemogaše napriecac oprovrgnutl Znanstveni
uspjesi unatoč napadaja vazda pobjede, akoprem jih množina osudjuje kao bezplodne
i lukave teoretičke izmišljotine.


Dakako i dan danas imade još šumara, koji sumnjaju o vriednost^. i
točnosti podataka, dobivenih na temelju dalje razpravljenih matematičkih načela
i pomagala brzo i bez muke Presslerovim svrdlom iz stabala samih i.´^vrtanjem drva.


Ta sumnja i presuda mogla je jedino nastati usUed nedostatnog znanja
teorije i prakse kao i pravih gospodarskih ciljeva, koji su se takovim r^traživa11