DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1887 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 140 —


doba velika ricdkost a lugar Lipovae zeca i dvio trčke, — To je bio srt^tan dan zu
nas sve.


Kad stigosmo u LIvidragu, stavismo se svi u jedan rod te na zapovied gospođ.
})[ Dittia iipalismo svi pnskc i razidjosnio se po stanonovih, da se odmorimo i priredimo
k ručku, na koji s^i bijasmo pozvani. Kad udariše tri sata bude dan znak,
da je ručak prigotovljen; poredasmo se uz velik stol i okriepismo se baš ljudski.


Pitanje: 1. Kod 90^|^^ ubijenih srna nadjcna su pluća djelomično ili podpuno
gnjila a 2 srne uginule valjda od iste bolesti. Do godine 1887, veeini djelom hranisc
se srne žirom kitnjaku, a g. 1886. bila je u šumi velika suša, te solnice bjeliu napunjene
kamenitom soli. Stojbina srna je oOO —800 m nad morem.


Koji je dakle razlog bolesti 1 koja bi se sredstva poprimiti morala za Hečenje
divljači ?


2. Bili nam mogao tko to?uo odgovoriti na pitanje: koliko je potrebito na jedan
te (MM-a, a napose bukvice; uz to neka se izvoli oznaeiti kvantum hrane, sastojeee se
iz erliata i kukaca?
Novom godinom pristupili družtvu:


Kao čhuiovi L razreda: P- n. gg.


1^2. Antun Devčić drvotržae, Senj. — 2B. Adam Lončar posjednik uFerdinandovcu,
Gjurgjevac. — 24. Dragutin Gota drvotržae, Pitomaca. — 25, Vatroslav
flirsrhler drvotržae, Gjurgjcvae. — 26. Emanuel Braun drvotržae, Gjurgjevac.


Kao članovi IL razreda: P.^ n. gg.


37. PavlekovioO .Matie Živko lugar petrovaradinske imovne okeine; 40. Manojlovie Mile kr. lugai-,
Orjii´iu; 41. Sarkotić Mato kr. lugar, Škare; 42. Škrljac; 43. Kovkut; 44. Mrkobrada
i -1 ´K Pavlovie, svi lugari I. banske imovne obeine. Nadalje pristupilo je lugarsko
"soljij,´ kof. .Šumarije Zlatar, a to : 4G. Buzjak Franjo, Bedekovčina ; 47. Sokulič Jauko,
\´i:ti iiw-L; 48. Kovaćie Tomo, Vojnovec; 49. Zaplatić Josip, Lobor-Purga; 50. Kurrntijck
Stjepan, Batina: 51. Sviben Vjekoslav, Martinci; 52. Sokol Anđro, Belec;
.´).´). Mikaleić Franjo, Budinbćina; 54. Svrtan Andro, Gotalovec; 55 Mahmet Imbro,
´rui-k(.\ćina; 56. Bobinec Yid, Kalinje i 57. Seb Blaž, Orešje.
Dopisnica uredničtva.


P- n. gg. i to; G. P. u P. Vas članak nije se mogao u ovaj broj uvrstiti, nu
iiije{- izostati. — C. kr. snni, nadzor, n Z. hvala li(ipa na priposlanom, u ostalom
ifčinit ćemo po- želji; molimo i u buduće za viesti iz Vaših krajeva. — P. B. u M.
iivrstismo priposlano, molimo i nadalje za sudjelovanje.


I2spravak tiskarske pogieške.


u broju 2. našeg lisfa uvukla nam se je nehotice jedna tiskarska pogriežka na
^fratii 1)1. n 20. redku oflozdol In´oječ; mcdju riečju Seekendorflom — sanu* imaju se
ninetnitti joj neći „u južnu Francezku^´.


UrediiičfcTo i naklada hrv.-slav. šumarskoga družtva. — Tisak C. Albrechta.