DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1887 str. 36     <-- 36 -->        PDF

"— 136 —


nz primanje pismenih ponuda, obloženih s b^j^^ žaobmom od proeienjene vriednosti i
moraju iste glasiti na kubiSni metar surovhie telmlSkog" drva u oblom stanju sa korom
bez razlike bilo ciepko ili gradjevno drvo. Ostalt uvleti dražbe mogu se u svako doba
kod kralj. šum. tireda u Otočcu uviditi.


Pošto je na gore rečeni daii dražba bez uBpieha ostakj to je pomenuti gum. ured
opetovano dražbenu razpravu odredio na dne 25. veljače t, g. uz iste uvjete.


Izvoz lirastovih dužica iz Austro-Ugarske 1886., Parižki „L´Ecbo Forestier^´
donosi siiedcc´e brojeve u pogledu količine iz Austro-Ugarske izvezene dužice, tečajem
prošle godine, i to preko R-ieke i Trsta.


SHedeće kuće izvezoše: ,


J. B. M. Gairard , 13,976.758 kora^
Th. Scliadelook 7,357.406 „
Giov. Pagan. . . .. . 4,08G.053 „
Christian Gaffinel 3,754.200 „
C. M, Tilrk 3,485.620,,,
a. M. De Amicis . . . 1,189.937 „
Max Engel \ 789.674 „
Suce. di P. Revoltella 568.694 „
G-reenham et Comp. ......... 299.965 „
Scbenker et Comp 79.074 „
-
Fiscber et Comp. . ;..... 56.704 „
C, Berger et Comp 16.421 „
Kazne kuće . 79.278 ,,
_
Svega. . .35.739.844 ko´m".


Od ove količine uvezeno je: , ´
u Francezku ; 30,061.809 kom.
„ Italiju. 3,300.166 „
u Englezku 1,359,939 „
u Španiju i Portugalsku 773.413 „
u Alžir . , / 243.918 ,, ,
-u Grčku . , 600 „


Svega. . .35,739.844 kom.


Od onih 30,091.809 komada, što je za, Fraeuzku izvezeno, odpada na glavne
gradove Bordeaux 14,513,568 kom,, Cette 11,272.209 kom., Marseille 3,722.423 k.,
Saint-Louis 373.905 kom., Rocbefort 198.539 kom., Niče 6.686 kom., Rouen 4.479
kom, svega 30,061.809 kom.


Konačno navadjamo uzporedjenja radi brojeve, koji pokazuja koliko je izvezeno
dužice preko Hieke i Trsta od god. 187 7, do 1886.


1877. 33,450.992 kom., 1878. 32,217.220 kom., .1879. 28,954.342 kom.,
1880, 44,564,907 kom,, 188L 34,269.610 kom., 1882. 35,930.397 kom., 1883.
49,792.774 komada, 1884. 45,833.315 komada, 1885, 50,739.076 komada i 1886.
35,739.844 komada. P. B.
Nova domaća drvarska industrija u Zagrebu. Vlastnik parketnice na
vodovodnoj cesti, ovdašnji-gradjanin gpsp. G-uido vitez Pongratz , odlučio je, kako
se Čuje, već dojdučega prolječa ustrojiti novu granu industrije, naime tvornicu za pokučtvo
od savijenog drva. Ovaj posao biti će osnovan na veliko^ te će tu raditi do
500 djelaća. Osim toga naumio je gosp. Pongratz pravit) kotače od jednog komada
drva po istom načinu savijanja, što je najnoviji iaiitn a Americi- Takov podbvat
praktično udešen u drvorodnoj zemlji, a vodjen dovolji^imi noveanimi sredstvi i vještimi
radnici, mogao bi biti od velike koristi" i za sam grad, Ob ovoj industriji´ ćemo dogodice
naže vriedne čitatelje pobliže obaviestiti.