DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1887 str. 35     <-- 35 -->        PDF

, , ^ 135 ^


U šumariji rakovafikoj :


2. u sječini JasiŽkakosa 50 tirastova procienjenh na 245 for. 19 nČ.
3. i 4. u sječini Bablnagora 375 ^
^^ „ ^ 1160 ^
^^ 46 ^ ,
5-„ „ Žorovica 51 „ „ „ 710 , „ 37 „"
6. ^ „ „ Trušljik 40 „ ´ „ „ 151 „ 79 „
7.8. i 0. n sjeG. mala ivel.Viaica 120 hrasta i 9 kestena procienj, na 461 for. 58 nč.
10., u sječini Kozjača 304 hrasta i 11 kestena procienjeni na 1782 foT„ 05 nč.
Na stavku 3. i 4. Babinagora stigle su dvije ponude najme tvrdke „Albert
Deutscli" iz Zagreba iznosom od 1.174 for. 25 nč, i tvrdke ,,M. Weis8" iz Siska
od 1.206 for, 56 nČ.^ a na stavku 5. Žorovica stigla je samo jedna ponuda i to tvrdke
,,M. Weiss" iz Biska s 750 for.^ i tim je tvrdka M. Weiss dostalcem stavka 3. 4. i 5,
Ostale stavke ostale su neprodane.


Uspieh prodaje hrastova u šumah petrovaradinske itnovne obćiBe,
Dne 22, siecnja t. g. prodate je na dražbi putem pismenih ponuda:


u luga NepreČava 401 hrast procj. na 11.455 for. za 13.600 for. (G-amirŠeg)
,, Varoš 141 , „ 3.061 „ „ 3.768 „ (Hirsch)
jj Smogva 202 „ „ 5.240 „ „ 5.300 „ (Gamiršeg)
^ Županja 205 „ „ 4.086 „ „ 4.900 „.
„ Naklo 145 „ „ 2.132 ^ „ 3.400 „
„ VratiČna 210 „ 6.822 ^ „ 8,922 „ (Hirsch),


Ukupno 1.304 hrast, procj. na 32.796"for. za 3~8.890 for. poprie~5no 19"/^^
preko procienbene vrieđnosti. Jos je ostalo neprodano u lugu Varadinu 140, U Vranjaku
167 i u Dubravi 40 hrastova.


Javna dražba hrastovik debala urbarialne obćlne Harastin. Kod kralj,
županij. oblasti u Osieku bje 29. siečnja t. g. obdrŽavana dražbena prodaja 945 hrastova
iz šume pomenufce urbai-ialne obcInSj procienjenih na 17,673 for. 75 nvč.


Na taj objekt stigoše sliedecje ponude:
Štipan G-reger iz Osieka ponudi 18.617 for.
Josip Sedlaković „ „ ,,, 21,550 ^
J.´N. Schulhof „ „ „ 22.560 „ -


Pošto je potonja ponuda za 4,886 for. 25 nvč. preko procienbene vrieđnosti
stavljena^ to je kao najpovoljnija po dražbenom povjerenstvu prihvaćena, ter ostade L N.
Schulhof dostalcem.


Dražba hrastovih, jasenovihj brestovih, bukovih i inih stabala kod kr.
nadšumarskog ureda u Vinkovcih, oglašena na dne 24. veljače t. g. proteže se
na sjeSine Šumskog sreza Sočna i Boljkovo vrbanjske, i na sjeSinu sreza Deš nemaeke
kralj, šumarije. U svemu ima 1219 hrastova, 29 jasena, 136 bresta i 2.606 bukava
i inog drva. Drvna gromada iznaša 4.465 m^ hrastova drva za tvorivo i gradju,


5.727 m^ hrast, drva za ogriev; nadalje jedino za ogriev: 215 m´^ jasenova, 1.300 m^
brestova^ 2.777 m^ bukova i inog drva. Sve je pi"ocienjeno na 39,447 for„
Dražba se obavlja jedino uz primanje pismenih ponuda, obloženih s 5*^/^ žaobinom
proćienjene vrieđnosti. Pobliži uvjeti di-ažbe mogu se saznati kod kr, nadšumarskog
ureda u Vinkovcih i kod kralj kot. šumarija u Vrbaitji i Nemcih. — (Molimo za
obaviest uspieha ove dražbe, da možemo pravodobno u naš list uvrstiti. Uredničtvo.)


Dražba bukovih i jelovih stabala u državnih šumah kralj, šumarskog
ureda u Otočcu. Ova dražba bje oglašena na dne 24, siet^nja t. g. na stabla bukova
i jelova, nalaaetSa se u sjeSinah kralj. kot. šumarija Brlog, Krasno, Kosinj, Škare,
Babinpotok, Korenica, Brušane, sv. Eok, Udbina i (Gospić. Na prodaju izluSena drvna
gromada iznaša: 35574 m´^ bukovine i 39.508 m´^ jelovine za clepanje i gradju, nadalje
52.667 prost. mefc. bukovih i 9231 prost. met. jelovih drva za ogriev. Ukupna
drvna gromada procienjena je na 192.302 for. l4 uovČ. Dražba provadja se jedino