DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1887 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 124 —


IzpitBik B. pokazuje još i dobu proljetnu, u kojoj je i koliko sjemena
na pokiišalištu svoje pokrivalo probilo i kada je to probijanje kod pojedine
vrsti svršilo, pa se još i tim nadopunjuje, da je najviše sjemena u dobi iza
kiša, dakle u mekanom tlu, izbilo-


Spomena je vrieđno, da su se na garištih (kopištih) po lugarih u mjeseca
srpnju i kolovozu zasijane omorike do jeseni pr. god od 2—4 cmtr. iznad tla
podigle i tako n ta dva mjeseca ojačale, kako to na običnom šumištu kroz
cjelu godinu biva — bilo je doduše u to doba dovoljno vlažno.


I ratari u našoj domovini dospieli su u svojem seljačkom gospodarstvu,
dakle empiričnimi prokušaji, za pojedine vrsti do stanovitih propisa u pogledu
zagrtanja sjemena; što vidimo, da to za svaku inu vrst tla a i podnebja inače
u praksi biva n. pr. znatno gušće i dublje siju se cerealije u požežkoj dolini,
nego li u Podravini i Posavju, a za kukuruz znamo, da seljaci oko Hrnetića
radi poplava istodobno u dvostrukoj dubljim siju i to 3—5 cm. i 20—25 cm.
duboko, te ako jim je suša, propadne gornji sloj dolnji pako uspije, a ako je
godina poplave, biva obratno.


Posljednje primjetbe učinio sam s toga, da iztaknem, u kakvom se žalostnom
stanju razvitak našeg znanstvenog ratarstva još sada nalazi, buduć nam
slično izpitanje kod ovi u cjeloj domovini još poznato nije, akoprem je to po
gospodarstvo od toli znamenite važnosti.


Još mi preostaje spomenuti samo gustoću sjetve i to u šumi otvorenoj
obzirom na % klicavosti sjemena. Pokazalo se najme, da se i unatoč nepogodnih
kiša i sunčane žege na svakom gnjezdu po 2 — 3 biljke crnogorice uzdrže,
pa se zato 4—7 klicavih zrna sjemena umetne. Sjetva pako u čaporčićih
(Blischelsaat) a u razsadnicih razmakom od 20-^30 cmt. toli gusto uspije, da
se prve godine žila žile dodire, i tim načinom predusretnemo pogibelji kiše,
suBCožara i smrzlavice.


Konačno mi je još slieđeće iztaknuti:
Tim što se prve godine razsadnik neplievi i tim, jer se tek u drugoj
godini iza oplodne sječe u otvorenoj šumi mjestimično Sije, t. j.. u razdobju iza
kako je ista zatravila, biva crnica jača za dvogodišnji sušanj odnosno osušenu
travu, pa i ljeti zeleno zatravljena sječa pruža dakle i zaklona prama žegi i
veže zemlju proti kiši i podržaje konstantnije vlagu, — jednom riečju, samo
ovim načinom moguće je polučiti ono, što biljčica prvih godina za svoj uspieh
toli Buždno ovdje treba.