DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1887 str. 22     <-- 22 -->        PDF

-^ 122 ~


Uz ova gojitbena načela postignuto je: . ´ .. .


a) Za razsadnike. U jeseni se tlo dobro prekopa i gdje crnice neinia,
trava,´ paprad ili slično polag potriebe primjesa a sa juga i sjevero-iztoka s
klađami ili sličnim proti snirzli i sunčanoj žegi ogradi. Nastupom prolieća se
sieme zasije čim gušće u redu radi razstapajućih kiša i žege sunčane; tada
se ili izmeđju redova 20b, grahoiica itd. u svi^hu hladovine primjesa (franceski
postupak primjesom esparsette - nije se održao, što ista trava nepovoljno napreduje
i žegi podlegne), a čim u iietu vrućina veća biva, "tada se postepeno
gaišće kroz;-iugarstvo granjem zasjenuje — gdje je eksponirano tlo; doeim su
razsadnici ambulantni i širom sječine razmješteni —, čim se dalje jeseni primiče,
to se opet i sustavno granje skida, al razsadnik se prve godine neplieve,
jer stoji tim bolje, čim je više zatravljen. Pomoćju redala slika II. pritiskaju
se redovi, što pravilnije i jeftinije biva-


Iza prve godine se tada biljke u razsadnik presade (verschulen) a zatim
kako koja vrst u 2. ili 3. godini dospieva za presadjivanje.


h) Sjetva u otvoreoj šumi t. j , u-sječi


Eađi silnog krša od vršika i klada i sličnog, đočim se godinu dana prije
toga trešće i skalje popali, biva takođjer u proljeću, jer se u jeseni sit narod
niti na posao neda, pod nadzorom jednog lugara do 20 radnika. Polovicu istih
staviv se u red motikom u ruci, a za istim druga polovica djece i slabijih
radnika, započmu poslom tako, da motikari u razmaku od 1 — 3 koraka za 1 — 3
koraka napried se pomiču i sijuć mjestimično (Lochersaat) najprije prirede guvno
a zatim gnjezdo (ležaj) sjemenu, dočim sijači nasiplju sjeme i rukama zagrnu.


Razmak se ravna tako, da se onamo, gdje je manje hrastom naplodjeno
i više eksponirano, gnjezdo do gnjezđa za jedan korak, a obratno za tri koraka
smješteno. " . "


Guvno nazivljem površinu, koja se pročistiti mora od hrastovog ili brezovog
lista, a to biva u obsegu od 10 dcm- do 0´5 rn", što ovisi od debljine
šušnja i od nagiba površine, da tako niknutu biljčicu sušanj ugušiti nemože.


Gnjezdo se pako priredi nasjeckajiić zemlju u sredini ili na doljnjoj strani
guvna od 2—4 cm. debljine u površini dlana a pokriva se sjeme zemljom, kao
što to priležeći izpitnik pokrivala skrižaljka B. pokazuje.


Iz ovoga izpitnika uviditi je, koja je debljina pokrivala potrebita za odnošaje
u pomenutom gojilištu, a naročito pako„;


popriečno najdublje
1. za pitomi kesten ili divlj i u rahlom tki 58 110 %,
2.
J7„
V TI li
bagrem ili hrast
n u žilavom
u rahlom
j´s
TI
2a
30
/;
?5
36GO
,

!) W 7? t? u žilavom jf 25 v 50 .
3. ., orah u rahlom >1 25 ,´3 60 ,
" )} u žilavom ,. 20 3? 45 „"
4. „ javor ili jasen u rahlom n 10 " 15 „
4. n » ?7 " " u žilavom 1) 8 )1 12 „