DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1887 str. 19     <-- 19 -->        PDF

, — 119 ~


h Ljeska mlada sa 52 lista,po Knopu -^ 150 m^ -=-- 21.2Ho cub. cm.
„ >; . „ ^ 1000 „ ^ 27 gr.


2.
Crna joha , po Schreberu — 164 „ = 3400 kg.
,, « „ , „ = 1000 „ ´^ 20 gr.
3.
hrastov list . . „ Lehmanmi = 215 „ -=1123 kg.
´ „ .. = 1000-„ == 13 gr. ,
4.
vrbov list ./.„ Wolfu = 30 „ = lJ27,kg\´
v´ . ^ - 1000 , = 37 gr.
5. omorikove igle ;......,.„ Knopu = 20 „ = 18 kg.
.´ „ = 1000 , = 36 gr,
r 0. Repice list, „ Wolfa = 112 „ -= 8352 kg.


. . . „ „ : = 1000 „ ^ 75 gr."´
7. kukuruza list. „ ´ „ . = . 2 „ . === 5 kg."
. "v_ . / . -= 1000 , = 29 gr. i t. đ.,
te bje zaključeno, da izhlapljuje toliko težine vode, koja je jednaka težini
trava ili lišću stabala.


To naveđoh, da predočim, koUke su potežkoće uzgajati šumu u gojilištu
ovomjestnih ođnošaja obzirom na klimu na toli neznatnu crnicu, koju s obronaka
ili kiša odplavlja ili su ju mnogobrojni šumski požari, kakovih do Amerike
neima, čestoput utamanili.


Pa ipak unatoč tih nepogoda-, te unatoč što su prije navedene vrsti tla
toga svojstva, da ih kipripeki sunca otvori; podloga pako otvrdnuv kao opeka, silni refleks žege proizvadja
a pram jeseni nepropustljiva zemlja, žilice smrzom pređigne, jednom
riecju daleko tegotnija kulturna zadaća, nego li na jugu goljetnog krasa.*


Skrižaljka A. predočuje nam uspjeh izvedene sjetve.


*^ PredpostavljaniOj da nisu pomenuti oclnošaji za g-ojitbu šumsku u onom obsegu
daleko tegotniji, nego što su to na našem, goljetnom krasu u Primorja. C4osp, pisac
imao je jamačno ovdje pred očima samo´ stanovite prediele našeg krasa, ležec^e u
modruško-riefikoj županiji; izključiv sasvim u najvećem obsegu protežuĆe se kamenite
i klisuraste kraške površine koli u modruško-riečkojj toii u ličko-krbavskoj županiji.


Uredničtvo,