DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1887 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 118 —


dukcijn tla, pa ipak i danas jos o njoj poclpiuio sporazumljenje nevlnđa. Da
vidimo što Thaer napominje:


„Die Fruchtbarkeit des Bodens hangt ganz und gar von dem Humus ab,
(lieser ist ihin ein Produkt der organiscben Kraft, eine Verbindung von C, N,
H und 0, "vv.elclie von der imorganischen Natur nicht hervorgebracht werdeii
kann", sve do danas se kod gospodara pridržava, što iztrošenu crnicu nadoknadjuju
gjubrom, pa ostavljajuć zemlju na ugaru.


Liepo zaključuje i W. Knopp na str. 854. u svojoj agrikulturnoj lučbi o
crnici riečmi:


„Werfen .wir einen Blick auf den Waldboden, so lehrt uns die Natur,
dass derselbe sich mit der Zeit mit einer starken Humuschichte bedeckt. Die
Wurzeln der Baume dringen tief in den oftmals steinigen Untergrund und in
Risse und Spalten der Felsen ein, \voselbst sie jedenfalls nicht liberali einen
so grossen Reichthum an Nahrstoffen voffinden nls die Kulturgewachse in der
Ackerkrume. Es liegfc diess der Vermutliung nahe, dass dio Humussaueren hier
eine vermittelnde Eolle spielen. Die Feuchtigkeit, Avelche von der oberen
Humusschichte aus in die Tiefe dringt, beladeb sicb oben mit den darin so
reichlieli enthalteneri Nahrstoifen und iadem dieHumussubstanzen die Absorbtion
der&elben liindern, dringen sie in bedeutenđe Tiefe. Somit hat der Humus
unbedingt gevvisse Vorzilge von der Dtlngung mit Mineralkorpern, welche
iibrigens der Pflanze alle Nahrstoffe zu biethen im Stande sind."


Sve je do sada razumljivo o crnici, nu hrauivom postaje ista tek u
času, kada se je raztvorila u čestice C, H, 0 i N, pred ovim razdobjem pako
djeluje ona silno svojim capilarnim svojstvom te u obće fizikalno, što primjerce
kao slabiji toplovod od zemlje čuva sjeme od smrzli što prima i dodjeluje vlagu,
pa onda osobito i s toga, što iz istog razloga čuva prvogođišnju biljku od pripeke
sunca, i istim smjerom na starije stablo ta eminentna svojstva prenaša.


Voda pako k tomu još je znamenitiji faktor kao branivo i kao močni
raztvaratelj organičnih i neorganičnih čestica šumišta, pa jer je assimilacija
iste od crnice toli ođvisna, s toga bila je i moja osobita briga, da se istih
u što povoljnijoj mjeri kod sjetva u razsadnicib pa i u otvorenoj šumi dohvatim.


Već pred 100 godina započela su iztraživanja o svojstvih crnice, pa i
upHvanje vode na rastlinu bilja a posljednje osobito po Du HameI, Hassenfratz,
de Saussure, te izim ostalih osobitom pomnjom po Liebigu, Sachsu, i)0 Knoppu;
te ona najstarija tvrdnja, da je voda jedino hranivo biijkeada je zemlja samo
stalak, kojim se biljka učvršćuje, da se što povoljnije crpljenja vode poslužiti
može, ustanovljeno je raznimi eksperimenti, da voda u istiiiu sve potriebite
čestice za hranivo bilinstva podržaje, al da ista ra/.tvaranjem organičnih odpadakn
i mineralija još znatnije sudjeluje. .


?a koli važnu ulogu voda kod bilinstva ima, neka služi sliedeći navod o


izhlapljivanju vode za vrieme od 24 sata: